REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6544
Tytuł: Dopuszczalność umowy zrzeczenia się zachowku. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2017 r. (III CZP 110/16)
Inne tytuły: Admissibility of a Contract on a Waiver of Legitime. Commentary to the Supreme Court’s Resolution Adopted on 17 March 2017 (III Czp 110/16)
Autorzy: Komarowska, Martyna
Słowa kluczowe: inheritance law
legitime
waiver of legitime
waiver of succession
prawo spadkowe
zachowek
zrzeczenie się zachowku
zrzeczenie się dziedziczenia
Data wydania: 2017
Data dodania: 7-maj-2018
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 22 nr 4, 2017, s. 293-303
Abstrakt: The Supreme Court in its resolution adopted on 17th March 2017 r. (III CZP 110/16) indicated that “It is admissible to conclude a contract on a waiver of legitime (Article 1048 of the Civil Code)”. So far this matter has been presented diversely in the law doctrine, with the majority of voices in favour of the admissibility of such contract. A legal basis of this institution has been deduced from the provision enabling to conclude a contract on a waiver of succession, using a maiori ad maius inference – if it is permitted to waive of succession, it may also be permitted to waive of legitime, which is a right that derivates from the right of succession. The argument for the admissibility of the contract on a waiver of legitime is enlarging the freedom of a person to dispose of their assets aft er death. Concluding such a contract is particularly essential when a sole proprietor makes a succession plan for his enterprise. The Supreme Court’s standpoint should be assessed positively, it emphasizes the signifcance of freedom of succession in all institutions of inheritance law.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Martyna Komarowska – doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
Martyna Komarowska – PhD candidate, Department of Civil Law, Faculty of Law, University of Białystok.
E-mail: martynakomarowska@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/6544
DOI: 10.15290/bsp.2017.22.04.23
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2017, Vol. 22 nr 4

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_22_4_M_Komarowska_Dopuszczalnosc_umowy_zrzeczenia_sie_zachowku.pdf159,12 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.