REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6533
Tytuł: Well Begun is Half Done: Amendments to the Polish Legal Framework for Consensual Dispute Resolution Needed After Antitrust Damages Directive (2014/104/EU)
Autorzy: Piszcz, Anna
Słowa kluczowe: antitrust
Damages Directive
consensual dispute resolution
Data wydania: 2017
Data dodania: 27-kwi-2018
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 22 nr 4, 2017, s. 253-262
Abstrakt: This article concentrates on amendments to the Polish legal framework for consensual dispute resolution that are needed after Antitrust Damages Directive (2014/104/EU). It starts with the general context of changes in consensual dispute resolution resulting from the Directive. In this regard, it provides an overview of approaches to consensual dispute resolution in the Commissions’ Green and White papers as well as in the preamble to the Damages Directive. Also, it shows how consensual dispute resolution is defined in the Directive. The remainder of the article is structured as follows. It continues with the presentation of legal solutions regarding the effects of consensual dispute resolution. In short, it explains these effects on limitation periods, proceedings and fines. Furthermore, the article presents the effect of consensual settlements on subsequent actions for damages as well. Both legal solutions contained in the Damages Directive and Polish draft legal provisions implementing the Directive are discussed in this article. It concludes with a short summary.
Afiliacja: University of Bialystok
Nota biograficzna: Anna Piszcz – doktor habilitowany, profesor UwB na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Redaktor naczelny Rocznika Antymonopolowego i Regulacyjnego oraz członek redakcji Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacji.
Anna Piszcz – Associate Professor (doktor habilitowany) in law, Faculty of Law, University of Białystok. Deputy Editor-in-Chief of the Antitrust and Regulatory Studies Yearbook, and member of the Editorial Board of Internet Antimonopoly and Regulatory Quarterly.
E-mail: Anna Piszcz: piszcz@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6533
DOI: 10.15290/bsp.2017.22.04.19
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2017, Vol. 22 nr 4

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_22_4_A_Piszcz_Well_Begun_is_Half_Done.pdf171,14 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.