REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6533
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorPiszcz, Anna-
dc.date.accessioned2018-04-27T10:51:25Z-
dc.date.available2018-04-27T10:51:25Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationBiałostockie Studia Prawnicze, Vol. 22 nr 4, 2017, s. 253-262pl
dc.identifier.issn1689-7404-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/6533-
dc.description.abstractThis article concentrates on amendments to the Polish legal framework for consensual dispute resolution that are needed after Antitrust Damages Directive (2014/104/EU). It starts with the general context of changes in consensual dispute resolution resulting from the Directive. In this regard, it provides an overview of approaches to consensual dispute resolution in the Commissions’ Green and White papers as well as in the preamble to the Damages Directive. Also, it shows how consensual dispute resolution is defined in the Directive. The remainder of the article is structured as follows. It continues with the presentation of legal solutions regarding the effects of consensual dispute resolution. In short, it explains these effects on limitation periods, proceedings and fines. Furthermore, the article presents the effect of consensual settlements on subsequent actions for damages as well. Both legal solutions contained in the Damages Directive and Polish draft legal provisions implementing the Directive are discussed in this article. It concludes with a short summary.pl
dc.language.isoenpl
dc.publisherTemida 2pl
dc.subjectantitrustpl
dc.subjectDamages Directivepl
dc.subjectconsensual dispute resolutionpl
dc.titleWell Begun is Half Done: Amendments to the Polish Legal Framework for Consensual Dispute Resolution Needed After Antitrust Damages Directive (2014/104/EU)pl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/bsp.2017.22.04.19-
dc.description.EmailAnna Piszcz: piszcz@uwb.edu.plpl
dc.description.BiographicalnoteAnna Piszcz – doktor habilitowany, profesor UwB na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Redaktor naczelny Rocznika Antymonopolowego i Regulacyjnego oraz członek redakcji Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacji.pl
dc.description.BiographicalnoteAnna Piszcz – Associate Professor (doktor habilitowany) in law, Faculty of Law, University of Białystok. Deputy Editor-in-Chief of the Antitrust and Regulatory Studies Yearbook, and member of the Editorial Board of Internet Antimonopoly and Regulatory Quarterly.pl
dc.description.AffiliationUniversity of Bialystokpl
dc.description.referencesModzelewska de Raad M., Polubowne rozstrzyganie sporów wynikających ze szkód wyrządzonych naruszeniem prawa konkurencji, (in:) A. Piszcz, D. Wolski (eds.), Dochodzenie przed sądem polskim roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia reguł konkurencji, Warszawa 2016.pl
dc.description.referencesMoisejevas R., The Damages Directive and Consensual Approach to Antitrust Enforcement, “Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” 2015, vol. 8(12).pl
dc.description.referencesPiszcz A., Piecemeal Harmonisation Through the Damages Directive? Remarks on What Received Too Little Attention in Relation to Private Enforcement of EU Competition Law, “Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” 2015, vol. 8(12).pl
dc.description.referencesPiszcz A., Polish Civil Proceedings: Expanding the Floor for Preparatory Stage, (in:) L. Ervo, A. Nylund (eds.), Current Trends in Preparatory Proceedings, Cham 2016.pl
dc.description.referencesStawicki A., Turno B., Przedawnienie roszczeń, (in:) A. Piszcz, D. Wolski (eds.), Dochodzenie przed sądem polskim roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia reguł konkurencji, Warszawa 2016.pl
dc.description.referencesWijckmans F., Visser M., Jaques S., Noël E., The EU Private Damages Directive – Practical Insights. Minutes of the Closed Workshop 2015, Cambridge – Antwerp – Portland 2015.pl
dc.description.volume22-
dc.description.number4-
dc.description.firstpage253pl
dc.description.lastpage262pl
dc.identifier.citation2Białostockie Studia Prawniczepl
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2017, Vol. 22 nr 4

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_22_4_A_Piszcz_Well_Begun_is_Half_Done.pdf171,14 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.