REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6528
Tytuł: Cross-Border Mediation and Small and Medium Enterprises
Autorzy: Fiodorova, Anna
Słowa kluczowe: cross-border mediation
SME
judicial process
Directive 2008/52
enforceability of agreement
Data wydania: 2017
Data dodania: 25-kwi-2018
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 22 nr 4, 2017, s. 193-202
Abstrakt: The European Union created a common market with free movement of persons, goods, services and capital, which has resulted in the “Europeanisation” of many civil relations, including trade, contracts and family issues. In recent years, at least 30% of companies within the European Union were involved in cross-border civil and commercial activities. Such commerce is not limited to big multinational companies but also engages small and medium size enterprises, which form the core of the economy. Nevertheless, a lot of companies still refrain from cross-border relations because each commercial activity inevitably carries at least a minimum risk of legal conflict and, consequently, involvement in a cross-border judicial process. Cross-border judicial processes can bring inconveniences, beginning from the language of the process and finalizing with the foreign regulation of civil procedure and possible application of foreign substantial law. For some small and medium size enterprises this can mean a significant loss and in some instances it can ruin the business. This article presents mediation as an alternative to the judicial process and considers the advantages and deficiencies that still prevent it from becoming a totally effective tool.
Afiliacja: Universidad Carlos III de Madrid
Nota biograficzna: Anna Fiodorova – adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego, Prawa Procesowego i Historii Prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Carlosa III w Madrycie (Hiszpania). Członek Instytutu Sprawiedliwości i Postępowania Sądowego „Alonzo Martinez”. Specjalizuje się w prawie procesowym oraz współpracy międzynarodowej. Były policjant i doradca w Stałej Reprezentacji Litwy dla UE.
Anna Fiodorova – Professor, University Carlos III of Madrid, Department of Criminal Law, Procedural Law and History of Law, member of the “Alonso Martínez” Institute for Justice and Litigation, specialist in procedural law and international cooperation. Former police officer and Home Affairs (Police) Counselor in the Permanent Representation of Lithuania to the European Union working with files on Freedom, Security and Justice.
E-mail: anna.fiodorova@uc3m.es
URI: http://hdl.handle.net/11320/6528
DOI: 10.15290/bsp.2017.22.04.14
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2017, Vol. 22 nr 4

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_22_4_A_Fiodorova_Cross-Border_Mediation_and_Small_and_Medium_Enterprises.pdf160,89 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.