REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6524
Tytuł: Zachowek w prawie polskim – rozważania de lege ferenda
Inne tytuły: The Legitimate Portion – Proposals De Lege Ferenda
Autorzy: Janssen, Magdalena
Słowa kluczowe: legitimate portion
family
sociological changes
zachowek
rodzina
przemiany społeczne
Data wydania: 2017
Data dodania: 25-kwi-2018
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 22 nr 4, 2017, s. 143-151
Abstrakt: The intense changes in society, which led to the appearance of new forms of family formation at the turn of the 20th and 21st century found its reflection in the legal systems of most European countries. Not only was the formalization of personal relationships intensified also the need to adapt other formal solutions to keep up with the changing reality was noticed. For Poland the breakthrough in the formation of new socio-demographic trends appeared at the beginning of the nineties of the last century. Family and succession law are strongly related and there is a strong interplay between these branches of law. In this paper I try to find the answer to the question of whether the changes in family structure, function and formation that has appeared during the last decades justifies changing the system of the legitimate portion in Poland, one of the most important legal instruments in succession law.
Afiliacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Nota biograficzna: Magdalena Janssen – doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Magdalena Janssen – PhD candidate, Department of Civil, Commercial and Insurance Law, Faculty of Law and Administration, Adam Mickiewicz University in Poznań.
E-mail: magdalenajanssen@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/6524
DOI: 10.15290/bsp.2017.22.04.10
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2017, Vol. 22 nr 4

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_22_4_M_Janssen_Zachowek_w_prawie_polskim.pdf165,81 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.