REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6524
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorJanssen, Magdalena-
dc.date.accessioned2018-04-25T10:13:18Z-
dc.date.available2018-04-25T10:13:18Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationBiałostockie Studia Prawnicze, Vol. 22 nr 4, 2017, s. 143-151pl
dc.identifier.issn1689-7404-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/6524-
dc.description.abstractThe intense changes in society, which led to the appearance of new forms of family formation at the turn of the 20th and 21st century found its reflection in the legal systems of most European countries. Not only was the formalization of personal relationships intensified also the need to adapt other formal solutions to keep up with the changing reality was noticed. For Poland the breakthrough in the formation of new socio-demographic trends appeared at the beginning of the nineties of the last century. Family and succession law are strongly related and there is a strong interplay between these branches of law. In this paper I try to find the answer to the question of whether the changes in family structure, function and formation that has appeared during the last decades justifies changing the system of the legitimate portion in Poland, one of the most important legal instruments in succession law.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherTemida 2pl
dc.subjectlegitimate portionpl
dc.subjectfamilypl
dc.subjectsociological changespl
dc.subjectzachowekpl
dc.subjectrodzinapl
dc.subjectprzemiany społecznepl
dc.titleZachowek w prawie polskim – rozważania de lege ferendapl
dc.title.alternativeThe Legitimate Portion – Proposals De Lege Ferendapl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/bsp.2017.22.04.10-
dc.description.Emailmagdalenajanssen@gmail.compl
dc.description.BiographicalnoteMagdalena Janssen – doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.pl
dc.description.BiographicalnoteMagdalena Janssen – PhD candidate, Department of Civil, Commercial and Insurance Law, Faculty of Law and Administration, Adam Mickiewicz University in Poznań.pl
dc.description.AffiliationUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniupl
dc.description.referencesBiernat J., Ochrona osób bliskich spadkodawcy w prawie spadkowym, Toruń 2002.pl
dc.description.referencesGwiazdomorski J., Prawo spadkowe w zarysie, Warszawa 1967.pl
dc.description.referencesHartwich F., Związki partnerskie, Warszawa 2011.pl
dc.description.referencesJanssen M., Rodzina w dobie przemian społecznych XX i XXI wieku, (w:) K. Pujer, Rodzina i szkoła wobec szans i zagrożeń społeczno-cywilizacyjnych, Wrocław 2016.pl
dc.description.referencesKotowska I., Zmiany modelu rodziny. Polska-kraje europejskie, Warszawa 2002.pl
dc.description.referencesKsiężak P., Zachowek w polskim prawie spadkowym., Warszawa 2010.pl
dc.description.referencesKwak A., Rodzina w dobie przemian, Warszawa 2005.pl
dc.description.referencesLisowska E., Kobiety na rynku pracy: dyskryminacja czy równość?, (w:) M. Musiał-Krag (red.), Kobiety we współczesnej Europie, Toruń 2009.pl
dc.description.referencesPawliczak J., Zarejestrowany związek partnerski a małżeństwo, Warszawa 2014.pl
dc.description.referencesSlany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków 2002.pl
dc.description.referencesSlany K., Małek A., Szczepaniak-Wiechy I., Systemy wartości a procesy demograficzne, Kraków 2003.pl
dc.description.referencesStańczak J., Stelmach K., Urbanowicz M., Małżeństwa i dzietność w Polsce, Warszawa 2016.pl
dc.description.volume22
dc.description.number4
dc.description.firstpage143pl
dc.description.lastpage151pl
dc.identifier.citation2Białostockie Studia Prawniczepl
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2017, Vol. 22 nr 4

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_22_4_M_Janssen_Zachowek_w_prawie_polskim.pdf165,81 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.