REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6523
Tytuł: Trwałość składu osobowego spółki cywilnej a wejście do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika
Inne tytuły: Sustainability of the Composition of Partners in a Civil Law Partnership and Entering of the Deceased Partner’s Heirs Into the Partnership
Autorzy: Hasińska, Izabela
Słowa kluczowe: civil law partnership
sustainability of a composition of partners
participation
death of a partner
inheritance
collective partner
management succession
spółka cywilna
trwałość składu osobowego
uczestnictwo
śmierć wspólnika
dziedziczenie
wspólnik zbiorowy
zarząd sukcesyjny
Data wydania: 2017
Data dodania: 25-kwi-2018
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 22 nr 4, 2017, s. 129-142
Abstrakt: The paper covers the concept of the sustainability of the composition of partners in a civil law partnership and, in this context, the entering of the deceased partner’s heirs into the partnership in that partner’s place. The article aims at evaluating the composition of partners in a civil law partnership and the consequences relating to it. It is equally important to determine whether it is the membership, participation or share in a partnership that expires in the event of the partner’s death. The Author states that the understanding of “share” in a civil law partnership does not correspond to the definition of share in the Code of Commercial Companies. Since the membership relates to participating in a specific structure, unit or entity and the civil law partnership as a contractual obligation is not an existence separate from its partners, it is not possible to acquire membership in a civil law partnership. The rights and obligations of a partner relating to their membership in a partnership are strictly connected with a partner and are not included in the estate. The entering of a partner’s heirs into the civil law partnership in that partner’s place is an exception to the rule of the sustainability of the composition of partners in a civil law partnership not an inheritance. The Polish legislator does not provide for any other inheritance title than under a last will and testament and under the law. Neither a contract nor a resolution is listed among the grounds to be appointed to the entire estate or to a part of it.
Afiliacja: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Nota biograficzna: Izabela Hasińska – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Zarządzania i Prawa Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, adwokat.
Izabela Hasińska – PhD in law, assistant professor, Department of Management and Law, Faculty of Economics and Social Sciences, Poznań University of Life Sciences. Attorney at law.
E-mail: izahasin@up.poznan.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6523
DOI: 10.15290/bsp.2017.22.04.09
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2017, Vol. 22 nr 4

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_22_4_I_Hasinska_Trwałosc_skladu_osobowego_spolki_cywilnej.pdf178,54 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.