REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6523
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorHasińska, Izabela-
dc.date.accessioned2018-04-25T09:37:16Z-
dc.date.available2018-04-25T09:37:16Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationBiałostockie Studia Prawnicze, Vol. 22 nr 4, 2017, s. 129-142pl
dc.identifier.issn1689-7404-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/6523-
dc.description.abstractThe paper covers the concept of the sustainability of the composition of partners in a civil law partnership and, in this context, the entering of the deceased partner’s heirs into the partnership in that partner’s place. The article aims at evaluating the composition of partners in a civil law partnership and the consequences relating to it. It is equally important to determine whether it is the membership, participation or share in a partnership that expires in the event of the partner’s death. The Author states that the understanding of “share” in a civil law partnership does not correspond to the definition of share in the Code of Commercial Companies. Since the membership relates to participating in a specific structure, unit or entity and the civil law partnership as a contractual obligation is not an existence separate from its partners, it is not possible to acquire membership in a civil law partnership. The rights and obligations of a partner relating to their membership in a partnership are strictly connected with a partner and are not included in the estate. The entering of a partner’s heirs into the civil law partnership in that partner’s place is an exception to the rule of the sustainability of the composition of partners in a civil law partnership not an inheritance. The Polish legislator does not provide for any other inheritance title than under a last will and testament and under the law. Neither a contract nor a resolution is listed among the grounds to be appointed to the entire estate or to a part of it.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherTemida 2pl
dc.subjectcivil law partnershippl
dc.subjectsustainability of a composition of partnerspl
dc.subjectparticipationpl
dc.subjectdeath of a partnerpl
dc.subjectinheritancepl
dc.subjectcollective partnerpl
dc.subjectmanagement successionpl
dc.subjectspółka cywilnapl
dc.subjecttrwałość składu osobowegopl
dc.subjectuczestnictwopl
dc.subjectśmierć wspólnikapl
dc.subjectdziedziczeniepl
dc.subjectwspólnik zbiorowypl
dc.subjectzarząd sukcesyjnypl
dc.titleTrwałość składu osobowego spółki cywilnej a wejście do spółki spadkobierców zmarłego wspólnikapl
dc.title.alternativeSustainability of the Composition of Partners in a Civil Law Partnership and Entering of the Deceased Partner’s Heirs Into the Partnershippl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/bsp.2017.22.04.09-
dc.description.Emailizahasin@up.poznan.plpl
dc.description.BiographicalnoteIzabela Hasińska – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Zarządzania i Prawa Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, adwokat.pl
dc.description.BiographicalnoteIzabela Hasińska – PhD in law, assistant professor, Department of Management and Law, Faculty of Economics and Social Sciences, Poznań University of Life Sciences. Attorney at law.pl
dc.description.AffiliationUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniupl
dc.description.referencesFrąckowiak J., Jednostka organizacyjna jako substrat osoby prawnej i ustawowej, (w:) Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Kraków 2005.pl
dc.description.referencesFrąckowiak J., Konstrukcja prawna spółki cywilnej, (w:) Ars et usus, Księga pamiątkowa ku czci sędziego Stanisława Rudnickiego, Warszawa 2005.pl
dc.description.referencesFrąckowiak J., Spółka jako podmiot gospodarczy, Podmiot gospodarczy – kilka uwag o konsekwencji wyodrębnienia tej kategorii podmiotów w prawie cywilnym, Wrocław 1995.pl
dc.description.referencesGrzybowski S., System prawa cywilnego, t. 3, cz. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976.pl
dc.description.referencesGwiazdomorski J., Prawo spadkowe w zarysie, Warszawa 1985.pl
dc.description.referencesHasińska I., Charakter prawny spółki cywilnej na tle historycznym i prawnoporównawczym, Poznań 2016.pl
dc.description.referencesHasińska I., Dopuszczalność zmian podmiotowych w ramach stosunku spółki cywilnej, (w:) L. Moskwa (red.), Wybitni polscy i rosyjscy cywiliści, Poznań 2015.pl
dc.description.referencesHerbet A., Spółka cywilna. Konstrukcja prawna, Warszawa 2008.pl
dc.description.referencesHerbet A., (w:) A. Szajkowski (red.), System Prawa prywatnego, t. 16. Prawo spółek osobowych, Warszawa 2008.pl
dc.description.referencesJędrzejewska A., Zagadnienia konstrukcyjne spółek osobowych – członkowstwo, ,,Przegląd Prawa Handlowego” 1994, nr 2.pl
dc.description.referencesKawałko A., (w:) B. Kordasiewicz (red.), System Prawa Prywatnego, t. 10. Prawo spadkowe, wyd. 3, Warszawa 2015.pl
dc.description.referencesKoch A., Napierała J. (red.), Umowy w obrocie gospodarczym, Kraków 2006.pl
dc.description.referencesKopaczyńska-Pieczniak K., Komentarz do art. 872 Kodeksu cywilnego, (w:) A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część szczególna, Warszawa 2014.pl
dc.description.referencesKorzan K., Spółka cywilna w kontekście praktyki notarialnej, ,,Rejent” 1999, nr 10.pl
dc.description.referencesKorzonek K., Rosenblüth I., Kodeks zobowiązań. Komentarz, t. I, Kraków 1936.pl
dc.description.referencesKremis J., (w:) E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny, Komentarz do artykułów 535-1088, t. II, Warszawa 2004.pl
dc.description.referencesKruczalak K. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2001.pl
dc.description.referencesLic J., Warunki prawne uznania podmiotowości spółki cywilnej, ,,Przegląd Prawa Handlowego” 2006, nr 3.pl
dc.description.referencesLongchamps de Berier R., Uzasadnienie projektu Kodeksu zobowiązań z uwzględnieniem ostatecznego tekstu kodeksu art. 1-167, Warszawa 1934.pl
dc.description.referencesLongchamps de Berier R., Zobowiązania, wyd. 2, Lwów 1939.pl
dc.description.referencesNaworski J.P., (w:) T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz (red.), Komentarz do kodeksu spółek handlowych, Spółki osobowe, Warszawa 2001.pl
dc.description.referencesNaworski J.P., Śmierć wspólnika dwuosobowej spółki jawnej, ,,Przegląd Prawa Handlowego” 2006, nr 1.pl
dc.description.referencesPazdan M., (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, Komentarz, t. II, wyd. 3, Warszawa 2003.pl
dc.description.referencesPyziak-Szafnicka M., Prawo podmiotowe, ,,Studia Prawa Prywatnego” 2006, nr 1.pl
dc.description.referencesRadwański Z., Uwagi o zobowiązaniach trwałych (ciągłych) na tle kodeksu cywilnego, ,,Studia Cywilistyczne” 1969, t. XIII-XIV.pl
dc.description.referencesRadwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2011.pl
dc.description.referencesRudnicki M., (w:) R. Szczepaniak (red.), Nowe prawo spółek, Gorzów Wlkp. 2001.pl
dc.description.referencesSłabuszewski R., Przynależność praw spółkowych w spółce jawnej do majątków małżonków, Warszawa 2015.pl
dc.description.referencesStecki L., (w:) J. Winiarz (red.), Kodeks cywilny z komentarzem, t. 2, Warszawa 1989.pl
dc.description.referencesSzpunar A., Uwagi o pojęciu dziedziczenia, ,,Rejent” 2002, nr 5.pl
dc.description.referencesWiśniewski A.W., Prawo o spółkach. Podręcznik praktyczny, t. I. Wiadomości ogólne. Spółki osobowe, Warszawa 1990-1992.pl
dc.description.referencesWiśniewski A.W., Uważaj na kodeks (2). Spółka jawna i spółka w organizacji – ułomne osoby prawne? Niejasności ułomności, ,,Gazeta Wyborcza” 2001, nr 39.pl
dc.description.referencesWyrzykowski W., Pinior P., Śmierć wspólnika spółki jawnej a kontynuacja działalności spółki, ,,Prawo Spółek” 2008, nr 2.pl
dc.description.volume22
dc.description.number4
dc.description.firstpage129pl
dc.description.lastpage142pl
dc.identifier.citation2Białostockie Studia Prawniczepl
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2017, Vol. 22 nr 4

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_22_4_I_Hasinska_Trwałosc_skladu_osobowego_spolki_cywilnej.pdf178,54 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.