REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6417
Tytuł: Светлага слова свет: тры перыяды ў паэзii Дануты Бiчэль (да 80-годдзя з дня нараджэння паэтэсы)
Autorzy: Брусевiч, Анатоль
Data wydania: 2017
Data dodania: 27-mar-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 9, 2017, s. 435-448
Afiliacja: Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсiтэт iмя Янкi Купалы
Nota biograficzna: Brusewicz Anatol (Брусевiч Анатоль), doktor nauk filologicznych w zakresie literaturoznawstwa, Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Polskiej (docent).
URI: http://hdl.handle.net/11320/6417
DOI: 10.15290/bb.2017.09.38
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2017, tom 9

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.