REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6416
Tytuł: Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa Franciszek Skaryna. Życie, twórczość, recepcja. W 500. rocznicę edycji białoruskiej “Biblii”: 1517–2017 Białystok – Grodno 26–28 października 2017 r.
Autorzy: Альштынюк, Анна
Data wydania: 2017
Data dodania: 27-mar-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 9, 2017, s. 433-434
Nota biograficzna: Alsztyniuk Anna (Альштынюк Анна), doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Białoruskiej (asystent).
URI: http://hdl.handle.net/11320/6416
DOI: 10.15290/bb.2017.09.37
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2017, tom 9
Sprawozdania/Raporty (WFil)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.