REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6406
Tytuł: Панорама украинско-белорусских литературных взаимосвязей
Inne tytuły: Т.В. Кабржыцкая, В.П. Рагойша, Украiнская лiтаратура i ўкраiнска-беларускiя лiтаратурныя ўзаемасувязi. У трох частках. Частка 3. 40-гг. ХХ – пачатак ХХI стагоддя, БДУ Мiнск 2016, сс. 199
Autorzy: Рудзевич, Ирена
Data wydania: 2017
Data dodania: 27-mar-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 9, 2017, s. 404-408
URI: http://hdl.handle.net/11320/6406
DOI: 10.15290/bb.2017.09.30
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2017, tom 9

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.