REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6401
Tytuł: Вобраз дома ў беларускай фразеалогii
Inne tytuły: Obraz domu w białoruskiej frazeologii
The house in Belarusian phraseology
Autorzy: Яўгенiдзэ, Iрына
Słowa kluczowe: frazeologia białoruska
frazeologizmy literackie
chata
phraseology of the Belarusian language
literary phraseological units
house
Data wydania: 2017
Data dodania: 27-mar-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 9, 2017, s. 363-371
Abstrakt: Artykuł omawia frazeologizmy literackie ze strukturalnym komponentem „chata” (jej częściami), a także frazeologizmy utworzone od przymiotników i przysłówków, które charakteryzują mieszkanie lub proces budowania. Jednocześnie autorka pokazuje ludową kulturę Białorusinów oraz symboliczne znaczenie chaty i jej części.
The author of the article discusses literary phraseological units with a structural element of “house” (its parts), as well as adjectival and adverbial phraseological units that characterize accommodation and construction processes. A short excursion in Belarusian national culture takes place. Symbolic values of house and its parts are presented.
Afiliacja: Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсiтэт iмя Янкi Купалы
Nota biograficzna: Jawgienidze Iryna (Яўгенiдзэ Iрына), magister filologii białoruskiej, Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Białoruskiej (doktorantka).
URI: http://hdl.handle.net/11320/6401
DOI: 10.15290/bb.2017.09.26
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2017, tom 9

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_26_9_2017.pdf242,33 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.