REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6389
Tytuł: Феномен дома в готической традиции (на примере рассказов Эдгара Аллана По и Стефана Грабинского)
Inne tytuły: Fenomen domu w tradycji gotyckiej (na przykładzie opowiadań A.E. Poe i S. Grabińskiego)
The phenomenon of the house in Gothic tradition (based on stories by Edgar Alan Poe and Stefan Grabinski)
Autorzy: Тарасова, Елена
Słowa kluczowe: gotyk
fenomen domu
zamek
transformacja
nadprzyrodzone
przerażenie
Gothic style
house phenomenon
castle
transformation
supernatural
horror
Data wydania: 2017
Data dodania: 26-mar-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 9, 2017, s. 267-280
Abstrakt: Artykuł omawia motyw domu/domu-zamku, fundamentalny w gotyckiej tradycji literackiej. Na przykładzie opowiadań A.E. Poe i S. Grabińskiego pokazano, że motyw domu jest ściśle związany z duchowością życia bohaterów. Kryzys fizyczny i psychologiczny, naruszenie wewnętrznej harmonii „Ja – dom” mogą doprowadzić do przemiany, degradacji jednostki, mogą wywołać przerażenie.
The article is devoted to the motif of a house in Gothic literary tradition, where the image of the castle-house is fundamental. Based on an example of stories by E.A. Poe and S. Grabinski it is shown that the motif of a house is closely connected with main characters’ spiritual life. Physical and psychological crisis, inner harmony imbalance of “I – home” can lead to the transformation of an individual, to his degradation, it can induce the feeling of horror.
Afiliacja: Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка, Мiнск
Nota biograficzna: Tarasowa Jelena (Тарасова Елена), magister filologii rosyjskiej, Białoruski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Maksima Tanka, Wydział Filologiczny, Katedra Literatury Rosyjskiej i Obcej (doktorantka).
URI: http://hdl.handle.net/11320/6389
DOI: 10.15290/bb.2017.09.19
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2017, tom 9

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_19_9_2017.pdf292,62 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.