REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6384
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorCiborowski, Robert W.-
dc.contributor.authorGruszewska, Ewa-
dc.contributor.authorMeredyk, Kazimierz S.-
dc.date.accessioned2018-03-23T12:54:10Z-
dc.date.available2018-03-23T12:54:10Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationOptimum. Studia Ekonomiczne, Nr 5(89) 2017, s. 3-22pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/6384-
dc.description.abstractThe theory of economics comprises a variety of approaches and schools of thought that result from the range and manner of analyzing economic reality. The diversity of methods used to asses economic processes encourages one to specify a certain number of research methods from the perspective of their essence and significance in the economic theory. The aim of the paper is to characterize selected aspects of economics in terms of the way in which economic processes are presented. The authors mention three perspectives: institutional, Austrian and neoclassical – all of them crucial for presenting the most important issues in the theory of economics. Obviously, the presented assessment of the importance of these approaches is selective and focuses solely on certain issues. It, nevertheless, seems interesting both because of the used instruments and of its theoretical value.pl
dc.language.isoenpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectlocal developmentpl
dc.subjectmanagement toolspl
dc.subjectspacepl
dc.titleSelected Problems of Economic Theorypl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/ose.2017.05.89.01-
dc.description.EmailRobert W. Ciborowski: r.ciborowski@uwb.edu.plpl
dc.description.EmailEwa Gruszewska: gruszew@uwb.edu.plpl
dc.description.EmailKazimierz S. Meredyk: kmeredyk@gmail.compl
dc.description.AffiliationRobert W.CIBOROWSKI, PhD, Professor of the University of Bialystok - Faculty of Economics and Management, The University of Bialystokpl
dc.description.AffiliationEwa GRUSZEWSKA, PhD, Professor of the University of Bialystok - Faculty of Economics and Management, The University of Bialystokpl
dc.description.AffiliationProfessor Kazimierz S. MEREDYK - Faculty of Economics and Management, The University of Bialystokpl
dc.description.referencesAcemoğlu D., Robinson J.A., 2014, Dlaczego narody przegrywają. Źródła władzy, pomyślności i ubóstwa, Zysk i S-ka, Poznań.pl
dc.description.referencesBlaug M., 1995, Metodologia ekonomii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.description.referencesBoettke P.J., Lavoie D., Storr V.H., 2001, The Subjectivist Methodology of Austrian Economics and Dewey’s Theory of Inquiry, Foundation of the Behavioral Sciences, Great Barrington.pl
dc.description.referencesBohm-Bawerk E., 1924, Kapitał i zysk z kapitału, WSH Kraków (reprint: Instytut Misesa, 2005).pl
dc.description.referencesCasson M.C., Della Giusta M., Kambhampati U.S., 2010, Formal and Informal Institutions and Development, „World Development”, Vol. 38, No. 2.pl
dc.description.referencesDilthey W., 1977, Descriptive Psychology and Historical Understanding, Martinus Nijhof, The Hague.pl
dc.description.referencesFurubotn E.G., Richter R., 2000, Institutions and Economic Theory. The Contribution of the New Institutional Economics, University of Michigan Press, Ann Arbor.pl
dc.description.referencesGorges M.J., 2001, New Institutionalist Explanations for Institutional Change: A Note of Caution, “Politics”, Vol. 21, Iss. 2.pl
dc.description.referencesHayek von F., 2002, Nadużycie rozumu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.description.referencesHodgson G.M., 1998, The Approach of Institutional Economics, “Journal of Economic Literature”, Vol. 36, Iss. 1.pl
dc.description.referencesHodgson G.M., 2006, What are Institutions?, “Journal of Economic Issues” Vol. 90, No. 1.pl
dc.description.referencesHodgson G.M., 2000, What is the Essence of Institutional Economics?, „Journal of Economic Issues” Vol. 34, No. 2.pl
dc.description.referencesKnight F.A., 1964, Risk, Uncertainty and Profit, A.Kelley New York.pl
dc.description.referencesMenger C., 1985, Investigations into the Method of the Social Sciences with Special Reference to Economics, New York University Press.pl
dc.description.referencesMenger C., 2013, Zasady ekonomii, Fijor Publishing.pl
dc.description.referencesMises von L., 2007, Ludzkie działanie, Instytut Misesa, Warszawa.pl
dc.description.referencesNelson R.R., 2002, Bringing Institutions into Evolutionary Growth Theory, “Journal of Evolutionary Economics”, Vol. 12, No. 1-2.pl
dc.description.referencesNorth D.C., 2009, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, New York.pl
dc.description.referencesNorth D.C., 2014, Zrozumieć przemiany gospodarcze, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.pl
dc.description.referencesOakes G., 1977, The verstehen thesis and the foundation of Max Weber’s methodology, “History and Theory”, 16(3).pl
dc.description.referencesOECD, 2017, The Funding of School Education: Connecting Resources and Learning, OECD Publishing, Paris.pl
dc.description.referencesPoirot C.S. Jr., 2002, Whither the NIE, „Journal of Economic Issues” Vol. 36, No. 2.pl
dc.description.referencesRatajczak M., 2015, Ekonomia instytucjonalna a kierunki zmian w ekonomii jako nauce, [in:] Ekonomia jest piękna? Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wilkinowi, Ł. Hardt, D. Mielczarek-Andrzejewska (eds.), Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.pl
dc.description.referencesRatajczak M., 2005, Instytucjonalizm – wzbogacenie czy alternatywa ekonomii głównego nurtu, [in:] Ład instytucjonalny w gospodarce, Polszakiewicz B., Boehlke J. (eds) Vol. 1, Seria „Ekonomia i Prawo”, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.pl
dc.description.referencesRockwell L.H., Dlaczego ekonomia austriacka ma znaczenie, http://www.mises.pl (data wejścia: 10.06.2017).pl
dc.description.referencesRodrik, D., 2004, Getting Institutions Right, CESifo DICE Report, No. 2.pl
dc.description.referencesRodrik D., 2006, Goodbye Washington Consensus, Hello Washington Confusion? A Review of the World Bank’s Economic Growth in the 1990s: Learning from a Decade of Reform, “Journal of Economic Literature”, Vol. 44, Iss. 4.pl
dc.description.referencesRodrik R., 2011, Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, instytucje i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.pl
dc.description.referencesSalerno J.T., 2003, Carl Menger, www.mises.org (data wejścia: 10.06.2017).pl
dc.description.referencesSalerno J.T., 1987, The Neglect of the French Liberal School in Anglo-American Economics: A Critique of Received Explanations, “The Review of Austrian Economics”, No. 2.pl
dc.description.referencesSearle J.R., 2005, What is an institution?, “Journal of Institutional Economics”, Vol. 1, Iss. 1.pl
dc.description.referencesSoto de J.H., 2010, Szkoła austriacka. Ład rynkowy, wolna wymiana i przedsiębiorczość, Fijor Publishing, Warszawa.pl
dc.description.referencesSzpringer W., 2010, Regulacja konkurencji a konkurencja regulacyjna. Ujęcie instytucjonalne, Poltext, Warszawa.pl
dc.description.referencesTruzzi M., 1974, Verstehen: subjective understanding in the social sciences, Addison-Wesley Publishing, Reading.pl
dc.description.referencesVeblen T., 2003, The Theory of the Leisure Class, A Penn State Electronic Classics Series Publication, http://www.wil-sonsd.org/cms/lib01/PA01000270/Centricity/Domain /185/Theory-Leisure-Class.pdf (data wejścia: 10.06.2017).pl
dc.description.referencesWeber M., 1920, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Allen and Unwin.pl
dc.description.referencesWeber M., 1947, The Theory of Social and Economic Organization, The Free Press, New York.pl
dc.description.referencesWieser von F., 1889, Natural Value, http://socserv2.socsci.mcmaster.ca (data wejścia: 10.06.2017).pl
dc.description.referencesWilkin J., 2016, Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl
dc.description.referencesWilliamson O., 2000, The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead, “Journal of Economic Literature”, Vol. 38, No. 3.pl
dc.description.referencesWojtyna A., 2009, O badaniach nad “głębszymi” przyczynami wzrostu gospodarczego, [in:] Wzrost gospodarczy w krajach transformacji: konwergencja czy dywergencja?, R. Rapacki (ed.), PWE, Warszawa.pl
dc.description.number5(89)pl
dc.description.firstpage3pl
dc.description.lastpage22pl
dc.identifier.citation2Optimum. Studia Ekonomicznepl
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 5(89)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_5_2017_R_Ciborowski_E_Gruszewska_KS_Meredyk_Selected_Problem.pdf232 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.