REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/638
Tytuł: Planowanie przestrzenne gmin a proces inwestycyjny – zagadnienia problematyczne
Inne tytuły: Municipal planning and investment process: problematic issues
Autorzy: Hajduk, Sławomira
Baran, Agnieszka
Słowa kluczowe: plany zagospodarowania przestrzennego
proces inwestycyjny
decyzje lokalizacyjne
lokalne planowanie przestrzenne
local land use plans
the investment process
local spatial planning
local decision
Data wydania: 2013
Data dodania: 18-lut-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 2 (62) 2013, s. 117-129
Abstrakt: W artykule zaprezentowano obecny stan w zakresie planowania przestrzennego, relacje między gminnym planowaniem przestrzennym a procesem inwestycyjnym, jak również opisano propozycje zmian w prawie. Obecnie gminy przygotowują dwa podstawowe dokumenty: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W praktyce to głównie studium jest dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy. Taki system planowania lokalnego ma negatywny wpływ na proces inwestycyjny.
The purpose of this paper is to show the relationship between municipal planning and investment, as well as to attempt to identify the barriers to the processes. Municipalities prepare two spatial planning documents: a study of conditions and directions of spatial development and a land use development plan. In practice, it is the former document that determines spatial policy. This system has a negative influence on the investment process. The Polish planning law needs to be changed and new legislative proposals that would provide better instruments of spatial planning are highly desirable.
Afiliacja: Dr inż. Sławomira Hajduk, dr Agnieszka Baran – Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka
E-mail: Sławomira Hajduk - s.hajduk@pb.edu.pl
Agnieszka Baran - a.baran@pb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/638
DOI: 10.15290/ose.2013.02.62.09
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2013, nr 2 (62)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
09_Sławomira Hajduk.pdf218,86 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.