REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6375
Tytuł: Канцэпт дом як аснова нацыянальнай карцiны свету беларусаў
Inne tytuły: Pojęcie “dom” jako podstawa narodowego obrazu świata Białorusinów
The concept of home as a basis of the national image of the Belarusian world
Autorzy: Тарасава, Тамара
Słowa kluczowe: proza białoruska
dom
pojęcie
symbol
tradycja
charakter narodowy
Belarusian prose
home
concept
tradition
national character
Data wydania: 2017
Data dodania: 23-mar-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 9, 2017, s. 119-130
Abstrakt: W prozie białoruskiej XX wieku dominuje koncepcja domu. Dom w utworach Jakuba Kołasa. Michasia Zareckiego, Iwana Mielerza, Wasila Bykawa, Wiktara Kazko, Jurija Stankiewicza jest miejscem gdzie rodzą się zasady moralne człowieka, fundamentem i podstawą tego co człowieka tworzy i nie tworzy. Połączenie w literaturze pięknej w pojęciu dom źródeł fizycznych i transfizycznych pokazuje uniwersalne i egzystencjalne prawa ludzkiego istnienia.
The concept of home dominates in Belarusian prose of the 20th century. Home in the works by Y. Kolas, M. Zaretsky, I. Melezh, V. Bykov, V. Kaz’ko, Y. Stankevich is a place where the spiritual principles of a man are formed, but it is also a solid foundation for self-expression. The unity of physical and trans-physical sources in the concept of home in literature enables to reveal universal existential principles of human existence.
Afiliacja: Беларускi дзяржаўны педагагiчны ўнiверсiтэт iмя Максiма Танка, Мiнск
Nota biograficzna: Tarasowa Tamara (Тарасава Тамара), doktor habilitowana nauk filologicznych w zakresie literaturoznawstwa, Białoruski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Maksima Tanka, Wydział Filologiczny, Katedra Literatury i Kultury Białoruskiej (profesor).
URI: http://hdl.handle.net/11320/6375
DOI: 10.15290/bb.2017.09.08
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2017, tom 9

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_08_9_2017.pdf282,22 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.