REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6374
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorЗарембо, Людмила-
dc.date.accessioned2018-03-23T09:23:54Z-
dc.date.available2018-03-23T09:23:54Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationBiałorutenistyka Białostocka, T. 9, 2017, s. 109-117pl
dc.identifier.issn2081–2515-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/6374-
dc.description.abstractW artykule omówiono jako „eksperymentalny” wiersz Jana Czykwina „Rozmowa wszechświatów”. Istota nietradycyjnego podejścia i jego źródła widoczne są w teorii o komunikatywnym charakterze sztuki. Na ideową treść utworu składa się przekonanie o estetycznej harmonii poezji jako potencjału, którego głównym celem jest rozwiązanie problemów etycznych ludzkiego istnienia.pl
dc.description.abstractThe article discusses “experimental” poem by Jan Chykvin “Razmova susvietau”. The meaning of the non-traditional approach and its sources appear in the theory of communicative nature of art. The ideational content of the poem is represented by the belief that aesthetic harmony of poetry is a potential to solve ethical problems of human existence.pl
dc.language.isorupl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjecttreść ideowapl
dc.subjectpoetykapl
dc.subjecthistoria twórczapl
dc.subjectosobiste początkipl
dc.subjectsyntezapl
dc.subjectuogólnienie artystycznepl
dc.subjectideational contentpl
dc.subjectpoeticspl
dc.subjectcreative historypl
dc.subjectpersonal beginningspl
dc.subjectsynthesispl
dc.subjectartistic generalizationpl
dc.titleОб «экспериментальном» стихотворении Яна Чиквина «Размова... ...сусветаў»: идеи времени и формы времениpl
dc.title.alternativeO „eksperymentalnym” wierszu Jana Czykwina „Rozmowa wszechświatów”: idee i formy czasupl
dc.title.alternativeOn “experimental” poem by Jan Chykvin “Razmova susvietau”: the idea of time and the form of timepl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/bb.2017.09.07-
dc.description.BiographicalnoteZaremba Ludmiła (Зарэмбo Людмiла), doktor nauk filologicznych w zakresie literaturoznawstwa, Białoruski Uniwersytet Państwowy, Wydział Filologiczny, Katedra Literatury Białoruskiej (docent).pl
dc.description.AffiliationБелорусский государственный университет, Минскpl
dc.description.referencesЗарембо Л., Текст с неопределенно выраженной семантикой как художественный прием Яна Чиквина, “Białorutenistyka Białostocka” 2016, № 8.pl
dc.description.referencesИванюк Б.П., Поэтическая речь. Словарь терминов, 2-е изд, Москва 2008.pl
dc.description.referencesЛитературная энциклопедия терминов и понятий, Москва 2001.pl
dc.description.referencesРаманчук А., Гарыць мая свяча. Творчая iндывiдуальнасць Яна Чыквiна, Беласток 2000.pl
dc.description.referencesРусский язык. Энциклопедия, Москва 1979.pl
dc.description.referencesТлумачальны слоўнiк беларускай мовы. У 5 т., Мiнск 1980, т. 4.pl
dc.description.referencesТлумачальны слоўнiк беларускай мовы. У 5 т., Мiнск 1983, т. 5, кн. 1.pl
dc.description.referencesЧыквiн Я., Размова сусветаў (верш эксперыментальны), “Нiва” 1977, 4 верасня.pl
dc.description.referencesЧыквiн Я., Адно жыцц¨e. Выбранае, Беласток 2009.pl
dc.description.referencesЧыквiн Я., На беразе Дубiч Царкоўных, Беласток 2010.pl
dc.description.referencesPolskie białorutenika literackie. Bibliografia przedmiotowa 1945–1998, Białystok 1998.pl
dc.description.volume9-
dc.description.firstpage109pl
dc.description.lastpage117pl
dc.identifier.citation2Białorutenistyka Białostockapl
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2017, tom 9

Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.