REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/630
Tytuł: Racjonalizacja działalności organizacji zbiurokratyzowanych
Inne tytuły: Rationalisation of Bureaucratic Organisations
Autorzy: Brol, Marcin
Słowa kluczowe: rynek
sektor publiczny
e-administracja
biurokracja
motywacja
public sector
bureaucracy
motivation
market
e-administration
Data wydania: 2013
Data dodania: 17-lut-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 1 (61) 2013, s. 46-56
Abstrakt: W pracy przedstawiono problem funkcjonowania biurokracji w sektorze publicznym. Zaprezentowano założenia opisujące model biurokracji i omówiono odstępstwa od tego modelu, występujące we współczesnej administracji publicznej. Wskazano możliwości usprawnienia sposobu organizacji w tego typu instytucjach oraz scharakteryzowano problemy, z jakimi się borykają. Autor stawia tezę, że do zwiększenia racjonalności biurokracji jest konieczne wykorzystanie niektórych mechanizmów rynkowych oraz zwielokrotnienie przejrzystości funkcjonowania biurokracji. Dodatkowo opisano narzędzie służące usprawnieniu biurokracji, powszechnie określane jako e-administracja. Opisano także problem motywacji urzędników i zależności pomiędzy pełnomocnikiem i mocodawcą. Autor artykułu odwołuje się do aktualnych przykładów dotyczących polskiej administracji publicznej.
The aim of this paper is to discuss the problem of bureaucracy in the public sector, and also to identify ways to improve public administration. The author claims that in order to rationalise bureaucracy it is necessary to use several market mechanisms and to increase transparency. Moreover, the paper depicts e-administration as an effective tool that makes public administration more efficient. Another important issue presented in the article is the principal-agent problem and its implications for the public sector.
Afiliacja: Dr Marcin Brol – Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
E-mail: marcin.brol@ue.wroc.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/630
DOI: 10.15290/ose.2013.01.61.04
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2013, nr 1(61)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
04_Marcin BROL.pdf196,62 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.