REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6244
Tytuł: Ranking państw Unii Europejskiej ze względu na wartość wskaźników ładu gospodarczego w latach 2010 i 2014 przy wykorzystaniu metody Hellwiga i analizy skupień
Inne tytuły: Ranking of UE countries in terms of economic governance indicators in years 2010 and 2014: Hellwig's method and cluster analysis
Autorzy: Iwacewicz-Orłowska, Anna
Sokołowska, Dorota
Słowa kluczowe: ład gospodarczy
rozwój zrównoważony
Unia Europejska
metoda Hellwiga
analiza skupień
economic area
sustainable development
European Union
Hellwig's method
cluster analysis
Data wydania: 2017
Data dodania: 29-sty-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 4(88) 2017, s. 245-265
Abstrakt: Celem opracowania jest analiza wskaźników zrównoważonego rozwoju obejmujących wyłącznie ład gospodarczy oraz opracowanie rankingu państw Unii Europejskiej ze względu na wartość tychże wskaźnikóww latach 2010 i 2014. W badaniach została wykorzystana metoda Hellwiga oraz analiza skupień. Efektem opracowania jest ranking zrównoważonego rozwoju w ramach ładu gospodarczego krajów unijnych dla roku 2010 i 2014 oraz analiza czynników mających wpływ na zmiany pozycji poszczególnych państw w sporządzonych rankingach. W ramach przeprowadzonej analizy skupień dokonano charakterystyki podobieństw i różnic państw Unii Europejskiej w zakresie dwudziestu trzech badanych cech.
The main aim of the paper is to perform an analysis of those indicators of sustainable development which are relevant for economic governance and to develop a ranking of the European Union countries according to the value of these indicators in the years 2010 and 2014. In the research, 28 member states of the European Union are analysed, using Hellwig's method and cluster analysis. The outcome of the research is a ranking EU countries in terms of their sustainable development under the framework of economic governance for the years 2010 and 2014 and an analysis of the indicators which influence the positions of individual states in the presented rankings. As part of the conducted data cluster analysis, the similarities and differences of the EU states are described on the basis of twenty-three studied attributes.
Afiliacja: dr Anna IWACEWICZ-ORŁOWSKA - Wydział Nauk Ekonomicznych, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
dr Dorota SOKOŁOWSKA - Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
E-mail: Anna Iwacewicz-Orłowska: anna.orlowska@wsfiz.edu.pl
Dorota Sokołowska: dorotasokolowska@gazeta.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6244
DOI: 10.15290/ose.2017.04.88.18
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 4(88)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_4_2017_A_Iwacewicz-Orlowska_D_Sokolowska_Ranking_panstw_Unii_Europejskiej.pdf334,29 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)