REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6190
Tytuł: Interreligious Dialogue in Jesus Christ
Inne tytuły: Dialog międzyreligijny w Jezusie Chrystusie
Autorzy: Proniewski, Andrzej
Słowa kluczowe: religion, dialogue
interreligious
Christianity
Judaism
Islam
Hinduism
Buddhism
religia
dialog międzyreligijny
chrześcijaństwo
judaizm
hinduizm
buddyzm
Data wydania: 2017
Data dodania: 17-sty-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 16/1, 2017, s. 21-40
Abstrakt: This article presents a critical reflection on the advancement of interreligious dialogue between Christianity, Judaism, Islam, Hinduism, and Buddhism. Considering the person of Jesus Christ as a common reference point provides another perspective on reconciliation as well as a means to bridge the differences that continue to hinder a communal experience of faith.
Artykuł nt. Dialog międzyreligijny w Jezusie Chrystusie zawiera krytyczną refleksję na temat stopnia zaawansowania w dialogu między religiami takimi jak: chrześcijaństwo, judaizm, islam, hinduizm, buddyzm. Uwzględnienie wspólnego punktu odniesienia do osoby Jezusa Chrystusa ma być kolejnym głosem w sprawie pojednania i sugestią w niwelowaniu różnic, które ciągle utrudniają wspólnotowe doświadczenie wiary.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: ks. ANDRZEJ PRONIEWSKI – dr hab., prof. UwB; p.o. kierownik Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku, rektor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, redaktor „Rocznika Teologii Katolickiej” i „Studiów Teologii Dogmatycznej”. Dziedziny badań: hermeneutyka, antropologia, protologia, sakramentologia, eklezjologia, demonologia, teologia cierpienia, teologia rodziny, teologia K. Rahnera, teologia Ratzingera/Benedykta XVI, ekologia, dialog międzyreligijny.
URI: http://hdl.handle.net/11320/6190
DOI: 10.15290/rtk.2017.16.1.02
ISSN: 1644-8855
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (KTK)
Rocznik Teologii Katolickiej, 2017, tom XVI/1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_16_1_2017_A_Proniewski_Interreligious_Dialogue_in_Jesus_Christ.pdf350,37 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.