REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6185
Tytuł: Mariusz Mazur, Sebastian Ligarski, Cywilizacja komunizmu. Odmiana nadwiślańska 1944–1956, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2016, ss. 255, ISBN 978-83-8098-003-7
Inne tytuły: Mariusz Mazur, Sebastian Ligarski, The Civilization of Comunism. The Vistula Variation 1944–1956, Nation’s Memory Institute, Warsaw 2016, pp. 255, ISBN 978-83- 8098-003-7
Autorzy: Jędrzejski, Łukasz
Data wydania: 2017
Data dodania: 16-sty-2018
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, nr 2(3), 2017, s. 163-170
Afiliacja: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Nota biograficzna: Łukasz Jędrzejski – doktorant w Zakładzie Myśli Politycznej na Wydziale Politologii UMCS. Czynny uczestnik ponad czterdziestu konferencji międzynarodowych i ogólnopolskich, autor dwudziestu artykułów naukowych i współredaktor czterech monografii pokonferencyjnych. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Prowadzone badania obejmują następujące zagadnienia: komunikowanie polityczne, międzynarodowe, międzykulturowe, polską współczesną myśl polityczną oraz badania prasy w PRL.
E-mail: lukasz.jedrzejski@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/6185
DOI: 10.15290/cnisk.2017.02.03.10
ISSN: 2451-3539
e-ISSN: 2543-7011
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, 2017, nr 2(3)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
CNISK_2017_2_L_Jedrzejski_Cywilizacja_komunizmu.pdf347,76 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons