REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6180
Tytuł: Sad Senility: Domestic Violence Against the Elderly
Inne tytuły: O smutnej starości, czyli o przemocy w rodzinie wobec osób starszych
Autorzy: Kramkowska, Emilia
Słowa kluczowe: old age
the elderly
family relations
domestic violence
social welfare
starość
ludzie starzy
relacje rodzinne
przemoc w rodzinie
pomoc społeczna
Data wydania: 2017
Data dodania: 16-sty-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 16/2, 2017, s. 125-140
Abstrakt: Domestic violence has recently become one of the most frequently discussed topics. Its increasing relevance can be seen on television in social campaigns aimed at sensitizing society to this phenomenon, its manifestations, conditions, and effects. A great deal of social welfare institutions offer support to help victims of violence, and those who are abused are encouraged to take courage and seek professional support. While people of all ages are, unfortunately, exposed to violence, the most common victims of violence are children, women, and the elderly. Elderly abuse is a painful, difficult, and hidden reality wherein a person’s home and family cease to be safe; therefore, this vulnerable population needs support. However, in order to help this population, it is necessary to know about the problem and effective forms of intervention. This article discusses the extent of domestic violence against the elderly, what it looks like, as well as the circumstances of such behavior based on research conducted in social welfare institutions in the Podlasie Province of Poland. The last part of the article presents the elderly’s most common responses to the abuse, which can be useful to all those who find out about violence against seniors and want to help them.
Przemoc w rodzinie to zagadnienie, które w ostatnim czasie jest jednym z częściej dyskutowanych tematów. Świadczą o tym m.in. pojawiające się w telewizji kampanie społeczne mające na celu uwrażliwienie społeczeństwa na to zjawisko, jego przejawy, uwarunkowania i skutki. Mówi się też dużo o instytucjach świadczących pomoc osobom doznającym przemocy i tym samym zachęca się wszystkich doświadczających złego traktowania, by zdobyli się na odwagę i szukali profesjonalnego wsparcia. Na doświadczenie zachowań przemocowych narażony jest niestety każdy, a wśród najczęstszych ofiar nadużyć są dzieci, kobiety i osoby starsze. Starość przeżywana w cieniu przemocy jest doświadczeniem bolesny i trudnym. Dlatego wparciem należy objąć seniorów, dla których dom, rodzina, przestały być bezpiecznym miejscem. Niemniej, aby pomagać, trzeba mieć wiedzę na temat problemu i możliwych form interwencji. Na podstawie badań przeprowadzonych w instytucjach pomocy społecznej w woj. podlaskim, w przedkładanym artykule omówiono skalę problemu przemocy w rodzinie wobec osób starszych i jej charakterystyczne cechy, jak też opisano uwarunkowania tego typu zachowań. Ostatnia część artykułu dotyczy najczęstszych reakcji seniorów na doznawane krzywdy, bo ich znajomość może być przydatna wszystkim tym, którzy dowiedzą się o przemocy wobec seniora i zechcą mu pomóc.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: EMILIA KRAMKOWSKA – socjolog, dr, adiunkt w Zakładzie Socjologii Edukacji i Gerontologii Społecznej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, członek zespołu badawczego w trzech projektach międzynarodowych - finansowanych ze środków Komisji Europejskiej - dotyczących problematyki przemocy wobec starszych kobiet oraz dwóch krajowych - finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - podejmujących tematykę gerontologiczną; autorka i współautorka ponad 40 publikacji (artykułów, raportów, informatorów czy monografii) z zakresu problematyki socjologicznej i gerontologicznej; zainteresowania naukowe
URI: http://hdl.handle.net/11320/6180
DOI: 10.15290/rtk.2017.16.2.08
ISSN: 1644-8855
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (ISoc)
Rocznik Teologii Katolickiej, 2017, tom XVI/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_16_2_2017_E_Kramkowska_Sad_Senility.pdf253,54 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.