REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6179
Tytuł: Początki Bractwa Prawosławnego świetych Cyryla i Metodego w Białymstoku (1986-1989)
Autorzy: Chomik, Piotr
Słowa kluczowe: Kościół prawosławny
bractwa
Data wydania: 2017
Data dodania: 16-sty-2018
Wydawca: Wydawnictwo Prymat
Afiliacja: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Nota biograficzna: Piotr Chomik, dr hab., profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii i Nauk Politycznych UwB. Od września 2017 r. dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: dzieje i kultura Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych, dzieje Kościoła prawosławnego w Polsce po drugiej wojnie światowej, miejsce w państwie i społeczeństwie Kościoła prawosławnego w Rosji, Białorusi, na Ukrainie, narody i religie na obszarze postradzieckim. Autor książek: Życie monastyczne w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI wieku, Kraków 2013; Cerkiew prawosławna w Polsce i krajach sąsiednich. Od przeszłości do współczesnych problemów bezpieczeństwa, Białystok 2015; Początki Bractwa Prawosławnego świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku (1986-1989), Białystok 2017.
E-mail: chop@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6179
ISBN: 978-83-8788-150-4
Typ Dokumentu: Book
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (Bib)
Książki/Rozdziały (WHiSM)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
P_Chomik_Poczatki_Bractwa_Prawoslawnego.pdf6,73 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.