REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6175
Tytuł: Koła Rodzin Milicyjnych – zadania i zakres działań (1969–1989)
Inne tytuły: The Organization Of Militia Family – Goals and the Scope of Activities (1969–1989)
Autorzy: Marcinkiewicz-Kaczmarczyk, Anna
Słowa kluczowe: Koła Rodzin Milicyjnych
Liga Kobiet Polskich
organizacja prorządowa
działalność propagandowa
kryzys polityczny
Militia Families
the League of Women
the League of Polish Women
pro–government organization
propaganda
political crisis
Data wydania: 2017
Data dodania: 16-sty-2018
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, nr 2(3), 2017, s. 74-91
Abstrakt: Organizacja Rodzin Milicyjnych powstała w 1968 r. i działała aktywnie od 1969 do 1989 r. Jej członkowie ściśle współpracowali z Ligą Kobiet, która później przekształciła się w Ligę Kobiet Polskich. Przedstawiciele organizacji uczestniczyli w spotkaniach i konferencjach Ligi oraz wpływali na jej program, biorąc udział w licznych inicjatywach i działaniach. Program działania Kół Rodzin Milicyjnych był dostosowany do sytuacji politycznej i gospodarczej w kraju. W czasie kryzysu politycznego ich członkowie wspierali rząd i promowali ideologię komunistyczną z większą intensywnością niż kiedykolwiek wcześniej. Upadek komunizmu w Polsce przyniósł ze sobą kres działalności organizacji proreżimowych, w tym struktur organizacyjnych Rodzin Milicyjnych.
The Organisation of Militia Family was established in 1968 and operated actively from 1969 till 1989. The members of the organisation closely cooperated with the League of Women which later became the League of Polish Women. The representatives of the organisation attended the meetings and conferences of the League, and participated in its program taking part in numerous initiatives and activities. The program of Militia Families was adjusted to the political and economic situation in the country; therefore, during the political crisis their members supported the government and promoted the ideas of communism with more intensity than ever before. The fall of communism brought an end to pro-government organizations in Poland including the Organization of Militia Family.
Afiliacja: Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie
Nota biograficzna: Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk – doktor nauk humanistycznych, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat uzyskała na Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od 2008 r. pracownik Wydziału Badań Naukowych i Edycji Źródeł Archiwum IPN w Warszawie. Historyk dziejów najnowszych i wojskowości. Autorka publikacji książkowych poświęconych aktywizacji wojskowej kobiet w latach 1914–1945 oraz repatriacji żołnierzy PSZ na Zachodzie.
E-mail: aniamarc1@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6175
DOI: 10.15290/cnisk.2017.02.03.05
ISSN: 2451-3539
e-ISSN: 2543-7011
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, 2017, nr 2(3)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
CNISK_2017_2_A_Marcinkiewicz-Kaczmarczyk_Kola_Rodzin_Milicyjnych.pdf343,28 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons