REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6174
Tytuł: Obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet w Rosji w latach 1913–1991
Inne tytuły: The Celebration of International Women’s Day in Russia in 1913–1991
Autorzy: Goworko-Składanek, Beata
Słowa kluczowe: Międzynarodowy Dzień Kobiet
8 marca
rewolucja lutowa
rewolucja październikowa
równouprawnienie
emancypacja
International Women’s Day
March 8
February Revolution
October Revolution
equality
emancipation
Data wydania: 2017
Data dodania: 16-sty-2018
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, nr 2(3), 2017, s. 58-73
Abstrakt: Po raz pierwszy Dzień Kobiet był obchodzony w Petersburgu w 1913 r. Dopiero w 1921 r. na mocy decyzji II Komunistycznej Konferencji Kobiet postanowiono uczcić Międzynarodowy Dzień Kobiet w dniu 8 marca. Nowe święto zostało ustanowione na cześć udziału kobiet w demonstracji w Petersburgu w dniu 23 lutego (8 marca) 1917 r. Od 1922 r. 8 marca był obchodzony jako święto proletariackie, skupiające się wokół Rosyjskiej Partii Komunistycznej (bolszewickiej), związków zawodowych i haseł budowania nowego ładu społecznego. W dwudziestą rocznicę zakończenia Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 8 marca został uznany dniem wolnym od pracy na mocy dekretu Prezydium Rady Najwyższej ZSRS. Do czasu pierestrojki państwowym obchodom dnia 8 marca towarzyszyły hasła polityczne. Po upadku Związku Sowieckiego dzień 8 marca pozostał na liście dni świątecznych Federacji Rosyjskiej i zarazem dniem wolnym od pracy.
International Women’s Day was celebrated for the first time in St. Petersburg in 1913. It was only after the 2nd Communist Women’s Conference’s decision in 1921 to proclaim March 8th International Women’s Day. The new holiday was established in honor of the women’s participation in a demonstration in St Petersburg on the 8th of March 1917. From 1922 it was celebrated as a proletarian feast, closely tied to the Russian Communist Party (Bolsheviks) and trade unions with their slogans on building a new social order. On the 20th anniversary of the end of the Great Patriotic War, the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR declared the 8th of March as work free day. By the time of perestroika, the state celebrations of International Women’s Day were accompanied by political propaganda. After the fall of the Soviet Union, the 8th of March remained on the list of official public holidays of the Russian Federation.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Beata Goworko-Składanek – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Polityki Międzynarodowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania badawcze skupia wokół zagadnień społecznych państw europejskich i azjatyckich oraz kwestii kobiecych. Wielokrotnie współpracowała z Departamentem Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy cyklicznym badaniu socjologicznym Styl życia młodzieży Białegostoku. Członek stowarzyszenia Instytut Studiów Kobiecych oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych.
E-mail: beata.goworko@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6174
DOI: 10.15290/cnisk.2017.02.03.04
ISSN: 2451-3539
e-ISSN: 2543-7011
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHS)
Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, 2017, nr 2(3)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
CNISK_2017_2_B_Goworko_Skladanek_Obchody_Miedzynarodowego_Dnia_Kobiet_w_Rosji.pdf350,83 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons