REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6171
Tytuł: I Continue to Enjoy Life: The Threatened Value of Old Age and the Discovery of Its Meaning
Inne tytuły: Umiem cieszyć się życiem: zagrożona wartość starości i odnajdywanie jej sensu
Autorzy: Bortkiewicz, Paweł
Słowa kluczowe: old age
ethics
quality of life
value of life
meaning of life
John Paul II
starość
etyka jakości życia
etyka wartości życia
sens życia
Jan Paweł II
Data wydania: 2017
Data dodania: 15-sty-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 16/2, 2017, s. 81-95
Abstrakt: The article addresses the value of old age as a criterion for seeking the meaning of life. Such an approach contradicts not only contemporary postmodern culture, which emphasizes vitality and youthfulness, but also the utilitarianism that dominates contemporary secular ethics. Specifically, this approach considers human life in terms of quality of life, which results in an arbitrary refusal of some quality and the simultaneous right to exist. In this regard, the personalistic approach in bioethics that Pope John Paul II’s teaching, life, aging, and death expemplify affirms that old age is an inalienable sphere of the value and sanctity of human life.
Artykuł podejmuje zagadnienie wartości starości w ludzkim życiu jako kryterium poszukiwanego sensu życiowego. Takie ujęcie pozostaje w kolizji ze współczesną kulturą naznaczoną postmodernizmem, akcentującym witalność i młodość, oraz z dominującym w etyce laickiej podejściem utylitarystycznym. Oznacza ono rozpatrywanie życia ludzkiego w kategoriach jakości życia (quality of life), co powoduje arbitralne odmawianie niektórym owej jakości a zarazem prawa do istnienia. Pojęcie personalistyczne w bioetyce, wyrażane nauczaniem, ale i świadectwem życia, starzenia się i umierania św. Jana Pawła II stanowi w tym kontekście afirmację starości jako niezbywalnej sfery wartości/świętości życia ludzkiego
Afiliacja: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Nota biograficzna: ks. PAWEŁ BORTKIEWICZ – kapłan, członek Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, profesor teologii specjalizujący się w teologii moralnej. Wykładowca w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, członek Rady Narodowego Kongresu Nauki przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zainteresowanie naukowe obejmują nauczanie Jana Pawła II, problematykę bioetyczną i społeczną, teologię małżeństwa i rodziny. Ostatnio opublikował Świadek Boga i świadek człowieka. Warszawa 2017.
URI: http://hdl.handle.net/11320/6171
DOI: 10.15290/rtk.2017.16.2.05
ISSN: 1644-8855
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2017, tom XVI/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_16_2_2017_P_Bortkiewicz_I_Continue_to_Enjoy_Life.pdf251,88 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.