REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6163
Tytuł: Orishas in Cuban Santería According to Nelson Marcos Aboy Domingo
Inne tytuły: Orisze w Santerii kubańskiej w ujęciu Nelsona Marcosa Aboya Domingo
Autorzy: Kieżel, Bogusław
Słowa kluczowe: Cuban Santería
Orishas
cult
African-American religions
Nelson Marcos Aboy Domingo
Santeria kubańska
orisze
kult
bóstwa
religie afroamerykańskie
Data wydania: 2017
Data dodania: 12-sty-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 16/1, 2017, s. 7-20
Abstrakt: Santería (also called La Regla de Ocha, or The Rule of Ocha) is an Afro-American syncretic religion practiced in Cuba. At the center of this religion is a belief in the Supreme Being, in deity intercessors (Orishas), and ancestral spirits. Orishas are like divine mediators between the Supreme Being and men. They represent the embodiment of natural forces and natural phenomena such as birth and death, health and disease, rain and dew, and trees and rivers. Orishas represent the four great elements of nature: fire, water, earth and air, as well as the three dimensions of nature: mineral, vegetal, and animal. The Orishas are the emanations of the Supreme Being, from whom they have received divine attributes and characteristics. Their task is to help the Supreme Being to govern the world. This study presents the original concept of “Orisha” according to Nelson Marcos Aboy Domingo, the Cuban anthropologist and babalawo, by first presenting how the concept of orishas came about, and then examining the essence, function, and roles of Orishas as well as their cult in Cuban Santería according to concept of Cuban anthropologist.
Santeria (określana także jako La Regla de Ocha) to synkretyczna religia afroamerykańska występująca na Kubie. Centrum tej religii stanowi wiara w Istotę Najwyższą, w bogów - pośredników (orisze) i duchy przodków. Orisze określa się jako bóstwa pośredniczące między Istotą Najwyższą a człowiekiem. Reprezentują one uosobienie sił przyrody oraz zjawisk naturalnych: narodziny i śmierć, zdrowie i chorobę, deszcz i rosę, drzewa i rzeki. Orisze przedstawiają cztery wielkie elementy natury: ogień, wodę, ziemię i powietrze, jak również trzy wymiary przyrody: mineralny, roślinny oraz zwierzęcy. Orisze stanowią emanację Istoty Najwyższej, od której otrzymały boskie atrybuty oraz charakterystykę, stąd też mają za zadanie pomoc Istocie Najwyższej w zarządzaniu światem. W niniejszym opracowaniu ukazano oryginalną koncepcję pojęcia „orisza” w ujęciu Nelsona Marcosa Aboya Domingo – kubańskiego antropologa i babaláwo. Na początku zarysowano proces kształtowania się pojęcia „orisza”. Następnie przedstawiono istotę, funkcję, rolę oriszów oraz ich kult w santerii kubańskiej według koncepcji kubańskiego antropologa.
Afiliacja: Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku
Nota biograficzna: ks. BOGUSŁAW KIEŻEL – misjolog, wykładowca w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku, członek Stowarzyszenia Misjologów Polskich, obszary zainteresowań naukowych: dialog międzyreligijny, teologia inkulturacji, religie afroamerykańskie.
URI: http://hdl.handle.net/11320/6163
DOI: 10.15290/rtk.2017.16.1.01
ISSN: 1644-8855
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2017, tom XVI/1

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.