REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6122
Tytuł: The Miraculous Sensibility of Two Twentieth-Century Polish Visionaries: Servant of God Rozalia Celakówna and Sr. Wanda Boniszewska
Inne tytuły: Elementy indywidualnej wrażliwości mirakularnej polskich XX-wiecznych wizjonerek – na przykładzie sługi bożej Rozalii Celakówny i siostry Wandy Boniszewskiej
Autorzy: Krzywosz, Maciej
Słowa kluczowe: female religiosity
miraculous sensibility
miracles
private revelations
Rozalia Celakówna
Wanda Boniszewska
religijność kobiet
wrażliwość mirakularna
religijność mirakularna
cuda
objawienia prywatne
Data wydania: 2017
Data dodania: 2-sty-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 16/2, 2017, s. 177-190
Abstrakt: This article analyzes the elements of the personal sensibility and miraculous religiosity of two twentieth-century Polish visionaries, Servant of God Rozalia Celakówna and Sr. Wanda Boniszewska. The analysis is broken down into three sections. The first section elaborates on the concept of miraculous religiosity, which Polish sociologists and ethnologists of religion define as openness to any kind of miraculous occurrence. The second section provides brief biographies of Rozalia Celakówna (1901-1944) and Sr. Wanda Boniszewska (1907-2003). The third section describes the miraculous events (revelations, stigmata, proven prophecies) that occurred in the lives of both visionaries. The conclusion demonstrates how both visionaries manifested elements of miraculous sensibility; however, because both women avoided spectacular miracles and focused on their relationship with Christ (and not Mary), they definitely surpassed the scope of this research.
Artykuł analizuje elementy indywidulanej wrażliwości, religijności mirakularnej polskich XX-wiecznych wizjonerek – Sługi Bożej Rozalii Celakówny i s. Wandy Boniszewskiej. Tekst składa się z trzech części. W pierwszej, przedstawiona jest koncepcja religijności mirakularnej, wypracowana przez polskich socjologów i etnologów religii, rozumiana jako otwarcie na wszelkiego rodzaju zdarzenia cudowne. W części drugiej, zostały krótko ukazane biografie bohaterek tekstu, tj. Rozalii Celakówny (1901-1944) i Wandy Boniszewskiej (1907-2003). W części trzeciej, opisano zdarzenia cudowne (objawienia, stygmaty, sprawdzone proroctwa), których doświadczyły w swym życiu Celakówna i Boniszewska. W podsumowaniu wykazano, że u obu wizjonerek występują elementy wrażliwości mirakularnej, ale poprzez unikanie spektakularnych cudów oraz skupianie się na relacji z Chrystusem, a nie Maryją, zdecydowanie tę perspektywę badawczą przekraczają.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: MACIEJ KRZYWOSZ – dr, ur. 1972 r. w Białymstoku. Absolwent filozofii i religioznawstwa UJ, dr nauk humanistycznych – UJ 2007, założyciel oraz kierownik Pracowni Badań i Dokumentacji Zjawisk Mirakularnych w Polsce, działającej w ramach Instytutu Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytetu w Białymstoku, a zajmującej się zbieraniem oraz udostępnianiem informacji o zjawiskach uznanych za cudowne w naszym kraju. Ostatnio opublikował książkę "Cuda w Polsce Ludowej. Studium przypadku prywatnego objawienia maryjnego w Zabłudowie”. Pełni funkcję przewodniczącego białostockiego oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
E-mail: maciej@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6122
DOI: 10.15290/rtk.2017.16.2.11
ISSN: 1644-8855
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (ISoc)
Rocznik Teologii Katolickiej, 2017, tom XVI/2

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.