REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6101
Tytuł: Spory o istotę i granice światów przedstawionych fantastyki
Autorzy: Stepnowska, Tatiana
Data wydania: 2017
Data dodania: 18-gru-2017
Wydawca: Wydawnictwo PRYMAT
Źródło: Tekstowe światy fantastyki, pod red. Mariusza M. Lesia, Weroniki Łaszkiewicz i Piotra Stasiewicza, Białystok 2017, s. 11-21
Konferencja: Konferencja "Tekstowe światy fantastyki", Białystok 24-25 września 2015 roku
Abstrakt: Theory of literature has not yet created a terminology and methodology of research pertaining to the nature and limits of the worlds presented in fantasy genre which would be generally accepted and fully satisfactory. There are three basic ways of interpretation of the term “fantasy.” The most widespread use considers fantasy to be a specific genre which creates a world different from the one we know. Fantasy may also be taken to represent a supra-generic and timeless qualifier of a literary work. Most of the researchers of fantasy literature genealogy consider the myth of the original being and fairy tales to be its oldest examples. Simultaneously, they stress the unity of all the worlds represented, despite of the kind of fantastic elements appearing in it. The article takes as its basis of correct explanation of the nature and limits of fantastic worlds the category of motivation of fantastic elements, which, in turn, is a consequence of the functioning of the basic ontological laws of the work. This is the foundation of the work, its constructional basis. That is the reason why the author of this essay introduces four basic types of fantastic motivation: 1) mythological motivation, 2) fairy tale motivation, 3) anti-causal motivation and 4) science-fiction motivation. The work points out the most characteristic features of these fantastic motivations.
Nota biograficzna: TATIANA STEPNOWSKA – literaturoznawca, dr hab. prof. nadzw. UŁ w Zakładzie Literatury i Kultury Rosyjskiej UŁ. W 1985 roku obroniła na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Moskiewskiego im. M. Łomonosowa rozprawę doktorską pt. Naucznaja fantastika kak wid fantasticzeskoj litиeratury. Doktorat dotyczył głównie właściwości elementów fantastycznych w literaturze fantastycznonaukowej na podstawie tekstów europejskich i amerykańskich pisarzy fantastów. W roku 2001 uzyskała na Wydziale Filologicznym UŁ stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt. Heretycy i prawomyślni. Rosyjska proza fantastyczna po roku 1917 wobec koncepcji „nowego człowieka”. Obszar badań – problematyka związana z fantasy, granicami i specyfiką fantastycznych światów przedstawionych, realizmem magicznym, postmodernizmem rosyjskim, motywami literackimi, współczesnym dramatem, zagadnienia związane z totalitaryzmem rosyjskim. Wszystko to znalazło swoje odzwierciedlenie w monografiach i artykułach o twórczości M. Bułhakowa, K. Bułyczowa, M. Cwietajewej, I. Jefriemowa, J. Oleszy, A. i B. Strugackich, W. Tokariewej oraz J. Zamiatina. Dorobek publikacyjny T. Stepnowskiej obejmuje ponad 150 pozycji, w tym 4 książki (2 monografie, skrypt, opracowanie redaktorskie), autoreferat rozprawy doktorskiej, około 70 artykułów naukowych, 20 innych form publikacji (szkice, eseje, recenzje, tezy). Szczególnie należy wyróżnić monografie: Heretycy i prawomyślni. Rosyjska proza fantastyczna po 1917 roku wobec koncepcji „nowego człowieka”, Łódź 2001, 206 s.; Oślepiająca bezsilność. Obraz Moliera w twórczości Michaiła Bułhakowa, Łódź 2013, 191 s.
URI: http://hdl.handle.net/11320/6101
ISBN: 978-83-7657-261-1
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja "Tekstowe światy fantastyki", 24-25 września 2015

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
T_Stepnowska_Spory_o_istote_i_granice_swiatow_przedstawionych_fantastyki.pdf150,75 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)