REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6065
Tytuł: Анекдот как альтернативная биография во французской культуре XVII века
Inne tytuły: Anecdote as an alternative biography in 17-th century French culture
Autorzy: Голубков, Андрей
Data wydania: 2013
Data dodania: 9-gru-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: W kręgu problemów antropologii literatury. W stronę antropologii niezwykłości, studia pod redakcją Wandy Supy, Białystok 2013, s. 229-242
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury", 20-22 września 2012
Abstrakt: The article deals with the evolution of “anecdote” in European culture from the late Antiquity (5th century) to the Early Modern period (18th century) Being originally a symbol of the text’s secret status, i.e. his “clandestine” or non public existence (the etymology of the word, i.e. “unpublished”), an anecdote became in the 17th century the term to describe the genre of French historiography. We analyze the “illegal” text of Procopius of Caesarea dedicated to the reign of Emperor Justinian and the strategies of the semantic change in 17th century in the text of “The Florentine anecdotes, or secret history of the Medici house” by Antoine de Varillas who purposed the rules for writing stories about the “secret” life of the politics or the kings.
URI: http://hdl.handle.net/11320/6065
ISBN: 978-83-7431-401-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury", 20-22 września 2012

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.