REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6016
Tytuł: Дискурс свого і чужого в повісті Юрія Андруховича Рекреації
Inne tytuły: Dyskurs „swojego” i „cudzego” w opowieści Jurija Andruchowycza Rekreacje
Discourse of “native” and “alien” in the story of Yuri Andrukhovych Recreation
Autorzy: Бетко, Ирына
Data wydania: 2013
Data dodania: 27-lis-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: W kręgu problemów antropologii literatury. Antropologia codzienności, studia pod redakcją Wandy Supy, Białystok 2013, s. 321-334
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury", 20-22 września 2012
Abstrakt: Dyskurs swego i cudzego, będąc jednym z centralnych w kontekście postmodernizmu ukraińskiego, odgrywa zasadniczą rolę m.in. w kultowej opowieści Jurija Andruchowycza Rekreacje. Protagoniści tego utworu próbują na różne sposoby uświadomić sobie własną tożsamość. Proces psychologicznej samoidentyfikacji jednostki jest wspomagany przez „rekreacyjne” relacje z przyjaciółmi, z ukochaną kobietą, lecz także przez konfrontację z bolesną przeszłością swojej rodziny oraz swojego państwa. Ów proces przewiduje także określenie granic duchowych pomiędzy sobą a światem zarówno obcych ludzi, jak też obcych wartości egzystencjalnych.
URI: http://hdl.handle.net/11320/6016
ISBN: 978-83-7431-400-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury", 20-22 września 2012

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.