REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6006
Tytuł: Między „swoim” i „cudzym”. Stosunek człowieka do przestrzeni w utworze Aleksandra Sołżenicyna Sierpień czternastego
Inne tytuły: Между „своим” и „чужим”: отношение человека к пространству в произведении Александра Солженицына Август Четырнадцатого
Between “familiar” and “strange”. The relationship between man and space in A. Solzhenitsyn’s August 1914
Autorzy: Sidor, Monika
Data wydania: 2013
Data dodania: 27-lis-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: W kręgu problemów antropologii literatury. Antropologia codzienności, studia pod redakcją Wandy Supy, Białystok 2013, s. 269-279
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury", 20-22 września 2012
Abstrakt: Проблемой, представленной к рассмотрению в данной статье, является понимание пространства в произведении А. С. Солженицына Август Четырнадцатого, первой части обширного прозаического цикла Красное Колесо. Автора статьи интересует показание этой проблемы в контексте категорий „своего” и „чужого”, подразумевающих антропологичесий подход к пространству. Для анализа использовались феноменологические рассуждения на тему духовного отношения человека к пространству и чувства «дома», которые позволили увидеть особенный подход к исследованному вопросу у некоторых героев произведения Солженицына. Россия же, представленная Солженицыным, явится здесь как символическое расширение самого близкого домашнего пространства. В свете представленных рассуждений, определения „свой” и „чужой” связаны с глубоким, а не поверхностным, физическим пониманием среды человека. Близкий контакт со сферой „своего”, на онтологическом уровне, не обозначает ограничения в плане мыслей и поступков человека, а, наоборот, способствует пониманию „чужого”.
URI: http://hdl.handle.net/11320/6006
ISBN: 978-83-7431-400-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury", 20-22 września 2012

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.