REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5989
Tytuł: Mistycyzm ewangelikalny – źródła, podstawy, przejawy
Inne tytuły: The evangelical mysticism – sources, fundamentals, manifestations
Autorzy: Sawa, Przemysław
Słowa kluczowe: a mysticism
a pentecostal spirituality
an evangelical spirituality
manifestations of mysticism
mistycyzm
duchowość zielonoświątkowa
duchowość ewangelikalna
przejawy mistycyzmu
Data wydania: 2017
Data dodania: 17-lis-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Teologii Dogmatycznej, T. 3 2017, s. 156-176
Abstrakt: Mysticism is Christian experience, catholic, orthodox but also pentecostal and evangelical too. The Reformation emphasized the role of the deep knowledge of God. It showed the initiative of God’s love to people and taking this gift through faith, which is necessary to the salvation and the experience of God. Martin Luther talked about the real presence of Christ, it is strongly expressed in the declaration of St. Paul: yet I am alive; yet it is no longer I, but Christ living in me. It calls for a personal experience (a coherence of a objective true and personal experience of a prayer and a mysticism). On the way to the evangelical experience you need to indicate the german pietism or the movement of the puritans who were in the Church of England (Anglican Church) and the service of protestant preachers and theologians, even as Jonathan Edwards, George Whitefi eld, Friedrich Daniel Schleiermacher. However, The direct source of evangelical mysticism you need to look for in the teaching of John Wesley who emphasized the need of personal experience of God and the assurance of salvation obtained by the grace of God. The special signifi cance had the doctrine about so-called second blessing. After the justifi cation, on the way of spiritual development, comes by giving the gift of the Holy Spirit as the experience of love of God, which is the basis of new life. For evangelical and pentecostal spirituality the starting point is the new birth (the deep inner experience of the spousal relationship with Jesus Christ, what often is associated with his feelings and the intimacy. It is often manifested in visions, dreams or prophetic words. In the pentecostal spirituality you can indicate specific manifestations of mysticism: ecstatic conditions; various emotional conditions; the consciousness of the approach to the Revelation; psychosomatic symptoms; the total transformation – the experience of God leads to a new way of life in all dimensions. The practice of spiritual gifts (glossolalia, the word of wisdom, the word of knowledge, prophesying, resting in the Spirit). It is also important that the evangelical mysticism has most of all the community character and it is expressed in the following practices: prayer of praise, a new christian music (Praise&Worship), an inspired singing, a prophetic worship (International House of Prayer in Kansas City).
Afiliacja: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Nota biograficzna: ks. dr PRZEMYSŁAW SAWA – prezbiter diecezji bielsko-żywieckiej, doktor teologii dogmatycznej, adiunkt w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Duchowości oraz kierownik Studiów Podyplomowych Teologii Duchowości na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; założyciel i dyrektor Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody, zaangażowany naukowo i duszpastersko w nową ewangelizację. Interesuje się teologią oraz duchowością ewangelikalną i współczesnych dróg odnowy Kościoła.
URI: http://hdl.handle.net/11320/5989
DOI: 10.15290/std.2017.03.12
ISSN: 2449-7452
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Teologii Dogmatycznej, 2017, tom 3

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
STD_3_2017_P_Sawa_Mistycyzm_ewangelikalny–zrodla_podstawy_przejawy.pdf243,07 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.