REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5988
Tytuł: L’attualizzazione dell’azione salvifica individuale attraverso la realtà della giustificazio
Inne tytuły: Aktualizacja jednostkowego zbawienia poprzez usprawiedliwienie
Autorzy: Proniewski, Andrzej
Słowa kluczowe: nadprzyrodzoność
łaska
natura
nadnaturalność
Jezus Chrystus
człowiek
Wcielenie
usprawiedliwienie
Zbawienie
supernaturale
grazia
natura
Gesù Cristo
uomo
l’incarnazione
la giustificazione
la salvezza
Data wydania: 2017
Data dodania: 17-lis-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Teologii Dogmatycznej, T. 3 2017, s. 138-155
Abstrakt: Karl Rahner – wybitny teolog XX wieku zwracał uwagę w swoich pismach na relację natury z łaską. W niniejszym artykule Aktualizacja jednostkowego zbawienia poprzez usprawiedliwienie jest podjęta refleksja na temat wymiaru naturalnego i nadprzyrodzonego, który wpisuje się w rzeczywistość daną człowiekowi od Boga. Jezus Chrystus – jako osoba Boska przybliżył osobie ludzkiej czym jest łaska Boga i wyodrębnił ją od doświadczenia egzystencjalnego. Łaska jest powołaniem w naturze darowanej każdemu człowiekowi nawiązującemu relację z Bogiem w wierze. Aktywna wiara inspiruje do przyjęcia chrztu. Chrzest daje łaskę udziału w nadprzyrodzoności Boga, zapewnia istnienie w Bogu i obdarowuje godnością przywróconą usprawiedliwionym przez Jezusa Chrystusa.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: ks. dr hab. ANDRZEJ PRONIEWSKI, prof. UwB – kierownik Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku, rektor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, członek Kolegium Środowiskowego Rektorów Uczelni Wyższych w Białymstoku, redaktor naczelny „Rocznika Teologii Katolickiej” i „Studiów Teologii Dogmatycznej”, członek Zarządu Towarzystwa Teologów Dogmatyków Polskich; członek Stowarzyszenia Teologów Fundamentalistów w Polsce, konsultor Rady Naukowej Episkopatu Polski, prezes Fundacji Spe salvi; visiting professor Wydziału Teologicznego w Lugano. Dziedziny badań: hermeneutyka, antropologia, protologia, sakramentologia, eklezjologia, demonologia, teologia cierpienia, teologia rodziny, teologia K. Rahnera, teologia Ratzingera/Benedykta XVI, ekologia, dialog międzyreligijny.
URI: http://hdl.handle.net/11320/5988
DOI: 10.15290/std.2017.03.11
ISSN: 2449-7452
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (KTK)
Studia Teologii Dogmatycznej, 2017, tom 3

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.