REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5983
Tytuł: La donna – somigliante allo Spirito Santo e rivolta alla Theotokos
Inne tytuły: Kobieta – podobna do Ducha Świętego i zwrócona ku Theotokos w wizji P. N. Evdokimova
Autorzy: Kimsza, Radosław
Słowa kluczowe: Evdokimov
prawosławie
antropologia teologiczna
kobieta
Theotokos
obraz i podobieństwo Boga
ortodossia
antropologia teologica
donna
immagine e somiglianza di Dio
Data wydania: 2017
Data dodania: 16-lis-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Teologii Dogmatycznej, T. 3 2017, s. 78-88
Abstrakt: Artykuł prezentuje myśl jednego z najwybitniejszych współczesnych teologów prawosławia w obszarze antropologii teologicznej P. N. Evdokimova. Ukazuje on fenomen kobiety widzianej przez Teologa jako podobnej do Ducha Świętego, bo uświęcającej, ożywiającej i rodzącej. Swój archetyp kobieta odnajduje w Theotokos – Matce Boga i Pneumatoforze – Nosicielce Ducha Świętego ucząc się ontycznej czystości, która przygotowuje człowieka do przyjęcia Boga i stania się Jego mieszkaniem.
Afiliacja: Politechnika Białostocka
Nota biograficzna: ks. dr hab. RADOSŁAW KIMSZA – adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej, wykładowca w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku, autor wielu pozycji bibliograficznych z zakresu duchowości chrześcijańskiej.
URI: http://hdl.handle.net/11320/5983
DOI: 10.15290/std.2017.03.06
ISSN: 2449-7452
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Teologii Dogmatycznej, 2017, tom 3

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
STD_3_2017_R_Kimsza_La_donna–somigliante_allo_Spirito_Santo_e_rivolta_alla_Theotokos.pdf164,85 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.