REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5982
Tytuł: Objawienia prywatne w kontekście objawień fatimskich – ich miejsce w teologii
Inne tytuły: Private revelations in the context of the fatima apparitions – their place in theology
Autorzy: Jaśkiewicz, Sylwester
Słowa kluczowe: public Revelation
private revelation
Marian apparition
charism of prophecy
extraordinary
supernatural
objawienie publiczne
objawienie prywatne
objawienia Maryjne
charyzmat proroctwa
nadzwyczajne
nadprzyrodzone
Data wydania: 2017
Data dodania: 16-lis-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Teologii Dogmatycznej, T. 3 2017, s. 65-77
Abstrakt: Private revelation is, as we see on the example of “Fatima apparitions”, undoubte dly the most prophetic of modern apparitions, a manifestation of divine truth given to selected people (children) for the universal benefit of the Church and the world. In contrast to public Revelation, private revelation has as its purpose not the revealing of new doctrine, but rather the guiding of humanity in its eff orts to incorporate more fully the truths of the Gospel already contained in public Revelation. The criterion for judging the truth of a private revelation is its orientation to Christ himself. A private revelation can give rise to new forms of piety, or deepen older ones. It can be a valuable aid for better understanding and living the Gospel at a certain time.
Afiliacja: Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu
Nota biograficzna: ks. dr hab. SYLWESTER JAŚKIEWICZ – kapłan diecezji radomskiej. W latach 1995-2000 studiował w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, gdzie uzyskał tytuł doktora teologii na podstawie pracy o Bożym miłosierdziu w Komentarzu do Psalmów św. Augustyna. Był wykładowcą teologii dogmatycznej w Instytucie Teologicznym w Radomiu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2014 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jako dogmatyk, w swoich zainteresowaniach naukowych koncentruje się na trynitologii, charytologii, eklezjologii oraz eschatologii.
URI: http://hdl.handle.net/11320/5982
DOI: 10.15290/std.2017.03.05
ISSN: 2449-7452
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Teologii Dogmatycznej, 2017, tom 3

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.