REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5981
Tytuł: „Zwyczajne” działanie Boga w sakramentach w kontekście kontrowersyjnych koncepcji teologiczno-pastoralnych
Inne tytuły: “Ordinary” action of God in the sacraments in the context of the controversial theological-pastoral concepts
Autorzy: Jagodziński, Marek
Słowa kluczowe: sin
sacrament of baptism
sacrament of penance
forgiveness of sins
salvation
“generational sin”
“intergenerational forgiveness“
“wicket’s confession”
grzech
sakrament chrztu
sakrament pokuty
odpuszczenie grzechów
Zbawienie
„grzech pokoleniowy”
„przebaczenie międzypokoleniowe”
„spowiedź furtkowa”
Data wydania: 2017
Data dodania: 15-lis-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Teologii Dogmatycznej, T. 3 2017, s. 49-64
Abstrakt: God acts “ordinary” through the sacraments of the Church and saves us from sin, however always remains open for us a question about the way of salvation. In the space of theological researches and their pastoral applications, however, controversial concepts have emerged, raising a number of questions and doubts that demand a critical assessment. These include concepts of “generational sin”, “intergenerational forgiveness” and “wicket’s confession”. Theological reflection and the involvement of the pastors of the Church in Poland brought with them concrete results in the form of competent theological opinions and disciplinary regulations, and this whole process has become an opportunity to deepen the awareness of God’s action in the sacraments of baptism and penance, as well as the theological-pastoral challenge.
Afiliacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Nota biograficzna: ks. prof. dr hab. MAREK JAGODZIŃSKI – teolog dogmatyk, prof. nadzw. w Katedrze Teologii Prawosławnej w Instytucie Ekumenicznym na Wydziale Teologii KUL, wykłada w WSD w Radomiu. Specjalizuje się w teologii komunikacji i komunii. Nowsze publikacje: Antropologia komunijna, Lublin 2015; Trynitarno-komunijna teologia stworzenia, Lublin 2016.
URI: http://hdl.handle.net/11320/5981
DOI: 10.15290/std.2017.03.04
ISSN: 2449-7452
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Teologii Dogmatycznej, 2017, tom 3

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.