REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5979
Tytuł: Zbawienie – uwolnienie – uzdrowienie
Inne tytuły: Salvation – Liberation – Healing
Autorzy: Barth, Grzegorz
Słowa kluczowe: salvation
liberation
healing
Zbawienie
wyzwolenie
uzdrowienie
Data wydania: 2017
Data dodania: 15-lis-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Teologii Dogmatycznej, T. 3 2017, s. 9-31
Abstrakt: The article concerns the interrelation between the three soteriological categories: salvation, liberation and healing, in order to better highlight their characteristics and, above all, to show their complementarity. After discussing the initial issues related to etymology and the contemporary spiritual, religious and social context, salvation is presented in the light of the three phenomena present in today’s piety: fatalism, dolorism, and demonism that distort its proper meaning. Then salvation was shown in the perspective of human aspirations for liberation: first in historical approach, bringing out the difficulties what kind of relationship he encountered, especially in the last three centuries, and in the second part – in the theological approach, which the center is the work of Christ, realized in the Holy Spirit. It was supplemented in the last part of the article, where it was proved that liberation and healing always indicate the fullness of salvation of the human being.
Afiliacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Nota biograficzna: ks. dr hab. GRZEGORZ BARTH, prof. KUL – dyrektor Instytutu Teologii Dogmatycznej KUL, członek Zarządu Towarzystwa Teologów Dogmatyków. Zainteresowania naukowe: metodologia teologii, problematyka osoby, hermeneutyka filozoficzna i teologiczna, filozofia edukacji.
URI: http://hdl.handle.net/11320/5979
DOI: 10.15290/std.2017.03.02
ISSN: 2449-7452
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Teologii Dogmatycznej, 2017, tom 3

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
STD_3_2017_G_Barth_Zbawienie–uwolnienie–uzdrowienie.pdf241,73 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.