REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5974
Tytuł: Lingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania po polsku
Autorzy: Awramiuk, Elżbieta
Słowa kluczowe: metody nauczania pisania i czytania
błędy w piśmie
właściwości systemowe polszczyzny
relacja między głoską a literą
Data wydania: 2006
Data dodania: 9-lis-2017
Wydawca: Trans Humana
Abstrakt: Czytanie i pisanie opisywane jest z wielu perspektyw badawczych. Niniejsza praca podejmuje tematykę z lingwistycznego punktu widzenia. Początkowa nauka czytania i pisania jest traktowana jako proces uwarunkowany językowo i warunkujący rozwój językowy. Charakterystyce lingwistycznych podstaw nauki czytania i pisania w języku polskim towarzyszą dwa główne pytania badawcze: jakie metody nauczania „prowokuje” polski system językowy i ortograficzny oraz w jaki sposób kształtuje się świadomość językową w trakcie początkowej nauki czytania i pisania po polsku. Przeprowadzone analizy i rozważania prowadzą do wniosku, iż najczęściej stosowana w Polsce metoda analityczno-syntetyczna w odmianie wyrazowej w swych ogólnych założeniach jest dostosowana do fonologicznych i morfologicznych właściwości polskiego systemu językowego, jednak konkretne sposoby posługiwania się tą metodą świadczą o niezrozumieniu podłoża istotnych trudności polskich dzieci w nauce czytania i pisania.
Reading and writing skills can be described from many research perspectives. This book approaches the subject matter from linguistic point of view. The relationship between the structure of Polish language and its writing system is analised. The initial reading and writing education seen as a process that is linguistically conditioned and which in turn conditions the process of language development is the center of interest.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Sponsorzy: Pracę wykonano w ramach projektu badawczego 2H01D02325 finansowanego przez Komitet Badań Naukowych w latach 2003-2006
Wydanie publikacji zostało sfinansowane ze środków Komitetu Badań Naukowych oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/5974
ISBN: 83-89190-84-2
Typ Dokumentu: Book
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (STH)
Książki/Rozdziały (WFil)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons