REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5935
Tytuł: «Свое» как «чужое», «чужое» как «свое» в экфрасисах И. Бродского: диалектика самоопределения в ситуации отчуждения
Inne tytuły: „Swoje” jako „cudze”, „cudze” jako „swoje” w ekfrazach I. Brodskiego: dialektyka samookreślenia w sytuacji odosobnienia
“Own” as “someone else’s”, “someone else’s” as “own” in ecphrases of I. Brodsky: the dialectic of self-determination in a situation of isolation
Autorzy: Автухович, Татьяна
Data wydania: 2013
Data dodania: 16-paź-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: W kręgu problemów antropologii literatury. Antropologia codzienności, studia pod redakcją Wandy Supy, Białystok 2013, s. 237-247
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury", 20-22 września 2012
Abstrakt: W niniejszym artykule rozpatrywany jest dialog Iosifa Brodskiego z kulturą powszechną jako doświadczenie moralno-psychologicznego samookreślania się poety w sytuacji odrzucenia oficjalnej propagandy sowieckiej, w szerszym aspekcie – sowieckiej rzeczywistości we wczesnej twórczości, a następnie alienacji od fundamentalnych założeń kultury chrześcijańskiej jako epoki z dziejów ludzkości, odchodzącej w przeszłość. Wydaje się, iż charakterystyczne dla Brodskiego osamotnienie mentalne i psychologiczne jest typowym stanem myślącej jednostki we współczesnym świecie.
URI: http://hdl.handle.net/11320/5935
ISBN: 978-83-7431-400-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury", 20-22 września 2012

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.