REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5931
Tytuł: Człowiek wobec przyrody w Białym statku Czyngiza Ajtmatowa
Inne tytuły: Human toward nature in Chingiz Aitmatov’s White Steamship
Autorzy: Siwicki, Rafał
Data wydania: 2013
Data dodania: 11-paź-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: W kręgu problemów antropologii literatury. Antropologia codzienności, studia pod redakcją Wandy Supy, Białystok 2013, s. 211-222
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury", 20-22 września 2012
Abstrakt: This study examines the significant role of different attitudes toward nature in Chingiz Aitmatov’s novella. As it is argued, the close connection between a strong feeling of tribal identity and a veneration of nature is the result of totemic beliefs of Ded Momun and his grandson. In accordance with Irena Maryniak’s comments on the Aitmatov’s novella, Momun’s decision of killing the deer and the boy’s final suicide are explained as a clash between totemic vision of Momun and animist beliefs of the boy. The illness of the boy, first analyzed as a sign of his shamanist vocation is then argued to be a rite of passage from childhood to adulthood. It is concluded that the main opposition in Aitmatov’s work is, in fact, the opposition between adults and children, which is parallel to the opposition between good and evil.
URI: http://hdl.handle.net/11320/5931
ISBN: 978-83-7431-400-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury", 20-22 września 2012

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
R_Siwicki_Czlowiek_wobec_przyrody_w_Bialym_statku_Czyngiza_Ajtmatowa.pdf530,71 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.