REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5925
Tytuł: Typologia nieodwzajemnionej miłości w ukraińskim i polskim modernizmie (na przykładzie utworów: Miłość Jana Kasprowicza, Zwiędłe liście Iwana Franki i Z dziennika samobójcy Piotra Karmańskiego)
Inne tytuły: The typology of toxic love in the era of Ukrainian and Polish modernism (based on Love written by Jan Kasprowicz, Iwan Franki’s Faded leaves and The diary of suicide by Piotr Karmański)
Autorzy: Wróblewska, Monika
Data wydania: 2013
Data dodania: 10-paź-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: W kręgu problemów antropologii literatury. Antropologia codzienności, studia pod redakcją Wandy Supy, Białystok 2013, s. 157-172
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury", 20-22 września 2012
Abstrakt: This article explores the love poetry of Kasprowicz, Franki and Karmański. It presents their common threads and underlines the differences that arise from the authors’ individual perceptions of love. The love is being emerged from various scopes that lead the characters to reckless decisions. In spite of their common suffering of souls, the act of suicide seems to be the only way to let it go. All the poetries are filled with desperate ambience. It is the battle of extreme feelings and search of relieving death. The lack of hope is the reason for the characters’ drama. Although the poets express the issue of pain in their own - unique ways, the idea of suicide remains similar. The intimate poetries perceptions of wild feelings, are expressed by the spiritual instability and personal dissatisfaction with life. All the aspects of love are filled with tears.
URI: http://hdl.handle.net/11320/5925
ISBN: 978-83-7431-400-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury", 20-22 września 2012

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Wroblewska_Typologia_nieodwzajemnionej_miloci_w_ukrainskim_i_polskim_modernizmie.pdf549,04 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.