REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5884
Tytuł: Badanie w zakresie wpływu inicjatyw klastrowych z województwa mazowieckiego na kształtowanie inteligentnej specjalizacji regionu. Raport końcowy
Autorzy: Citkowski, Mariusz
Plawgo, Bogusław
Data wydania: 2013
Data dodania: 27-wrz-2017
Wydawca: PSDB Sp. z o.o. i EPRD - Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego w Warszawie
Afiliacja: Mariusz Citkowski - Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku
Bogusław Plawgo - Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku
Sponsorzy: Badanie współfinansowane przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
Opis: Raport końcowy na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach projektu „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza"
Współautorami Raportu są Mariusz Citkowski i Bogusław Plawgo.
URI: http://hdl.handle.net/11320/5884
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Sprawozdania/Raporty (IZarz)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Badanie _w_zakresie_wplywu_ inicjatyw_ klastrowych.pdf3,87 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.