REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5867
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorCzaplicki, Paweł-
dc.contributor.authorKroczek-Sawicka, Zina-
dc.date.accessioned2017-09-26T07:25:38Z-
dc.date.available2017-09-26T07:25:38Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationBiałostockie Studia Prawnicze, Vol. 22 nr 2, 2017, s. 35-45pl
dc.identifier.issn1689-7404-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/5867-
dc.description.abstractThis study addresses the very important but controversial issue of the legal aspects associated with functioning of the so-called “window of life”. The authors present its concept and explain the key issues that arise in discussions on the topic. Based on the content of the convention on the rights of the child, the article presents the doctrinal approach to the terms “right to life” and “right to identity”. Also considered is the issue of granting primacy to one or the other of those rights. The authors endeavour to determine whether, from the point of view of the good of the child, it is more important to save his life or preserve his identity and opportunity to gain knowledge of his ancestory and biological origin. The article presents balanced arguments for and against the functioning of “window of life”. The authors examine the views of the doctrine and practitioners, reflect on the meaning of life and the existence of windows regulating this institution. In summary, the authors draw conclusions from established considerations and present proposals de lege-ferenda.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherTemida 2pl
dc.subject“window of life”pl
dc.subjectright to lifepl
dc.subjectthe right to identitypl
dc.subjectConvention on Rights of the Childpl
dc.subject„okno życia”pl
dc.subjectprawo do życiapl
dc.subjectprawo do tożsamościpl
dc.subjectKonwencja o prawach dzieckapl
dc.titlePrawne aspekty funkcjonowania „okien życia”pl
dc.title.alternativeLegal aspects of the “windows of life”pl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/bsp.2017.22.02.02-
dc.description.EmailPaweł Czaplicki: pawelczap5@wp.plpl
dc.description.EmailZina Kroczek-Sawicka: zinakroczek@wp.plpl
dc.description.BiographicalnotePaweł Czaplicki – doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.pl
dc.description.BiographicalnotePaweł Czaplicki – PhD candidate, Department of Civil Law, Faculty of Law, University of Białystok.pl
dc.description.BiographicalnoteZina Kroczek-Sawicka – doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.pl
dc.description.BiographicalnoteZina Kroczek-Sawicka – PhD candidate, Department of Civil Law, Faculty of Law, University of Białystok.pl
dc.description.AffiliationPaweł Czaplicki - Uniwersytet w Białymstokupl
dc.description.AffiliationZina Kroczek-Sawicka - Uniwersytet w Białymstokupl
dc.description.referencesHypś S., (w:) M. Królikowski, R. Zawłocki, Kodeks karny. Komentarz. Tom I, Warszawa 2013, s. 776.pl
dc.description.referencesKilińska-Pękacz A., Przestępstwo porzucenia dziecka, „Prokuratura i Prawo” 2016, nr 4.pl
dc.description.referencesKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).pl
dc.description.referencesKonwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526).pl
dc.description.referencesMichałowska G., Międzynarodowa ochrona praw dziecka, Warszawa 2016.pl
dc.description.referencesSmyczyński T. (red.), Konwencja o prawach dziecka – analiza i wykładnia, Poznań 1999, s. 42.pl
dc.description.referencesWilk A., Akt urodzenia, Warszawa 2014.pl
dc.description.referencesŻok A., Rzymska I., Problem okien życia – analiza etyczno-prawna, „Poznańskie Zeszyty Humanistyczne” 2015, t. XXV.pl
dc.description.referencesŻuber I., Expositioinfantis (porzucenie dziecka) w antycznym Rzymie, (w:) A. Pasek (red.), Dziecko i jego pozycja prawna w dziejach, Wrocław 2014.pl
dc.description.referenceshttps://ekai.pl/wydarzenia/polska/x25785/kielce-dziewczynka-z-okna-zycia-wraca-do-domu/ (data dostępu: 5.01.2017 r.).pl
dc.description.referenceshttp://stacja7.pl/rodzina/okno-zycia-jeszcze-jedna-szansa-dla-matki-i-dziecka/ (data dostępu: 3.01.2017 r.).pl
dc.description.referenceshttp://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko/63417,Dzieciobojstwo-art-149.html (data dostępu: 4.01.2017 r.).pl
dc.description.referenceshttp://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2f-C%2fPOL%2fCO%2f3-4&Lang=en (data dostępu: 6.01.2017 r.).pl
dc.description.referenceshttp://www.caritas.pl/okna-zycia-adresy/ (data dostępu: 4.01.2017 r.).pl
dc.description.referenceshttp://www.caritas.pl/okna-zycia-w-polsce/ (data dostępu: 3.01.2017 r.).pl
dc.description.referenceshttp://www.dziennikwschodni.pl/zamosc/dziecko-z-okna-zycia-w-zamosciu-wroci-do-matki,n,1000012315.html (data dostępu: 4.01.2017 r.).pl
dc.description.referenceshttp://www.oaza.pl/cdz/index.php/pl/obrona-zycia/748-okno-zycia-ratowanie-adopcja.html (data dostępu: 3.01.2017 r.).pl
dc.description.pages35-45pl
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2017, Vol. 22 nr 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_22_2_P_Czaplicki_Z_Kroczek-Sawicka_Prawne_aspekty_funkcjonowania_okien_zycia.pdf190,36 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.