REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5866
Tytuł: Aktualne problemy diagnostyki preimplantacyjnej w kontekście dążeń rodziców do realizacji projektu rodzicielskiego
Inne tytuły: Current problems associated with Preimplantation Genetic Diagnosis in the context of parental aspirations
Autorzy: Bączyk-Rozwadowska, Kinga
Słowa kluczowe: Preimplantation Genetic Diagnosis
medically assisted procreation
embryo selection
choice of sex
designer baby
saviour sibiling
welfare of the child
diagnostyka preimplntacyjna
prokreacja medycznie wspomagana
selekcja embrionów
wybór płci
dobro dziecka
Data wydania: 2017
Data dodania: 26-wrz-2017
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 22 nr 2, 2017, s. 11-33
Abstrakt: Preimplantation Genetic Diagnosis (PGD) is designed to assist in conception in cases where a background of serious hereditary disease exists in one or both partners and it is seen necessary to screen out embryos that may be carrying chromosomal or genetic abnormalities. Th erefore, and regardless of whether a state of infertility otherwise prevails, the procedure may only be lawfully applied to alleviate the risk of transmitting specific genetic disorders to a child. In practice, PGD raises many ethical objections as a method which – as doctrine says – commodifies reproduction and enables the unwanted practice of positive eugenics (selection of embryos of a particular sex or one bearing certain qualities). Parents may be prone to choose the features of their future child and decide, by means of PGD, to produce a baby of a certain sex, genetic make-up or tissue match for a living sibling. Th e legislator should therefore intervene and establish a normative framework for the practice of PGD and maintain continuous control over its application to prevent abuse of the child’s welfare.
Afiliacja: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nota biograficzna: Kinga Bączyk-Rozwadowska – doktor nauk prawnych i adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Kinga Bączyk-Rozwadowska – PhD in law. Assistant Professor, Department of Civil and International Trade Law, Nicolaus Copernicus University, Toruń.
E-mail: kingakarolina@poczta.onet.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5866
DOI: 10.15290/bsp.2017.22.02.01
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2017, Vol. 22 nr 2

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.