REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5851
Tytuł: Stan aktualny i perspektywy zmian wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego w Polsce
Autorzy: Salachna, Joanna M.
Słowa kluczowe: wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego
wieloletnie planowanie finansowe
planowanie strategiczne
przedsięwzięcia wieloletnie
budżet jednostki samorządu terytorialnego
rok budżetowy
realistyczność
zarządzanie finansami
Data wydania: 2011
Data dodania: 15-wrz-2017
Wydawca: Temida 2
Źródło: Instrumenty nowego zarządzania finansami publicznymi w wybranych krajach Unii Europejskiej, pod red. nauk. Eugeniusza Ruśkowskiego Białystok 2011,, s. 128-150
Abstrakt: Planowanie długookresowe (wieloletnie) jako takie jest wprawdzie niezbędnym, aczkolwiek niewystarczającym instrumentem w procesie zarządzania finansami, w tym finansami publicznymi. To, czy faktycznie będzie spełniać funkcję zarządczą, zależy od wielu czynników. Podstawowe (w sensie: wyjściowe) znaczenie ma założona/obrana metodologia sporządzania planu, która dla spełnienia celów zarządczych powinna uwzględniać cechy planowania strategicznego.1 To znaczy, że sama konstrukcja planu, oprócz ustaleń dotyczących wytyczania finansowych celów i zadań w określonym czasie, winna także zawierać m.in. określenie sposobów oraz etapów ich realizacji, a także respektować warunki i powiązania z tzw. otoczeniem (w tym zasoby i ograniczenia). Natomiast z punktu widzenia procesowego planowanie wieloletnie o charakterze strategicznym zawiera co najmniej następujące etapy: - analizę priorytetów, która skupiać się winna się na oczekiwaniach interesariuszy (wspólnoty samorządowej) oraz misji organizacji (głównych zadaniach danej JST); - wybór optymalnej w danych warunkach i okresie strategii spośród dostępnych opcji postępowania; - implementację strategii, która obejmuje zarówno planowanie zasobów koniecznych dla zrealizowania obranej strategii, jak też określenie ewentualnych zmian struktury organizacyjnej, czy systemów kontroli służących wykonaniu przyjętej strategii.
Afiliacja: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
E-mail: salachna@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5851
ISBN: 978-83-62813-03-2
Typ Dokumentu: Book chapter
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (Temida2)
Książki/Rozdziały (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
JM_Salachna_Stan_aktualny_i_perspektywy_zmian_wieloletniej_prognozy_finansowej_jednostki_samorzadu_terytorialnego_w_Polsce.pdfJoannna M. Salachna - Stan aktualny i perspektywy zmian wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego w Polsce771,18 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons