REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5839
Tytuł: Aktualne uwarunkowania prawodawstwa finansowego w Polsce
Inne tytuły: Contemporary Conditionings of Financial Legislation in Poland
Сучасні умови законодавчої діяльності у сфері фінансів в Республіці Польща
Autorzy: Salachna, Joanna M.
Słowa kluczowe: publiczna gospodarka finansowa
reforma finansów publicznych
reforma finansów publicznych
prawodwastwo finansowe
proces legislacyjny
ustawa o finansach publicznych
Data wydania: 2010
Data dodania: 11-wrz-2017
Wydawca: Temida 2
Źródło: Finanse publiczne i prawo finansowe w Europie Centralnej i Wschodniej w warunkach kryzysu finansowego, Public finance and financial law in the context of financial crisis in Central and Eastern Europe, Публічні фінанси і фінансове право Центральної і Східної Європи в умовах фінансової кризи, pod red. Eugeniusz Ruśkowski, Iryna Zawerucha, Białystok - Lwów 2010, s. 85-93
Abstrakt: Sformułowane uwagi dotyczące zasadniczych propozycji mającej nastąpić reformy prawnego systemu finansów publicznych pozwalają na stwierdzenie, że obecnie nie ma realnej potrzeby i uzasadnienia wprowadzania wszystkich z nich. Niektóre zaś powinny być jeszcze raz przeanalizowane pod kątem ich zasadności (w tym przydatności) i dopasowania w kontekście zakładanych celów ogólnych reformy. Natomiast z pewnością trzeba wprowadzić zmiany, które umożliwią lepsze zarządzanie środkami publicznymi - chodzi tu w szczególności o przepisy z zakresu kontroli zarządczej i audytu. Jednak z analizy procesu legislacyjnego i deklaracji rządu wynika, iż niezależnie od zgłaszanych m.in. w toku prac sejmowych zastrzeżeń i wątpliwości ekspertów, występuje duża determinacja odnośnie uchwalenia nowej ustawy. Zapewne spowodowane jest to dużą wiarą, że nowe uregulowania przyczynią się do poprawy sytuacji finansowej państwa. W pewnej mierze być może jest ona nawet uzasadniona, np. wówczas, gdy uwzględni się, że jst. będą realnie musiały zmniejszyć swój dług, który jest przecież wliczany do państwowego (globalnego) długu publicznego. Dodatkowo zważyć jednak trzeba, iż niezależnie od danych racji merytorycznych, pewne jest, że wprowadzenie nowych przepisów w życie bezpośrednio lub pośrednio pociągnie za sobą duże koszty finansowe. Pozostaje mieć nadzieję, że w perspektywie przynajmniej część z tych wydatków publicznych przyczyni się do poprawy funkcjonowania sektora finansów publicznych w Polsce.
There are advanced legislative works carried on with the draft of the act on pub­lic finance currently in Poland. Analysis of new provisions of the draft has led the author to a conviction that some of them not only will contribute to the rationaliza­tion of the public fi nancial management but in addition will cause the increase of the formalism of financial procedures and eventually the increase of costs of the imple­mentation of public tasks or reduction of public assets, especially in the self-govern­ment sector. The afo rementioned observations raised a question on the reasonable­ness of the introducing of the public fi nance reform in Poland now. Considering the world economic crisis, perhaps, only some amendments of legal provisions should be carried out here.
Afiliacja: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
E-mail: salachna@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5839
ISBN: 978–83–89620–85–9
Typ Dokumentu: Book chapter
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (Temida2)
Książki/Rozdziały (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
JM_Salachna_Aktualne_uwarunkowania_prawodawstwa_finansowego_w_Polsce.pdfJoanna M. Salachna - Aktualne uwarunkowania prawodawstwa finansowego w Polsce1,36 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons