REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5838
Tytuł: Aktualne problemy gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego
Inne tytuły: Currenf problems of financial management of the self-government units
Autorzy: Salachna, Joanna M.
Słowa kluczowe: gospodarka finansowa
fundusz gospodarowania odpadami komu­nalnymi
fundusz sołecki
budżety obywatelskie
local govemment
financial economy
the creation of funds within the budget jst
Data wydania: 2016
Data dodania: 8-wrz-2017
Wydawca: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Źródło: Prawo i administracja dla regionu. Zagadnienia prawnofinansowe, red. Joanna M. Salachna, Klaudia Stelmaszczyk, Paweł Borszowski, Wałbrzych 2016, s. 11-20
Seria: Prawo i administracja dla regionu;Nr 4
Abstrakt: Jednostki samorządu terytorialnego G.s.t.) borykają się w praktyce prowadzenia gos­podarki finansowej z licznymi problemami. Aktualnie, poza skądinąd oczywistym i obiektywnym niedoborem środków finansowych, są to kwestie związane z interpre­tacją obowiązujących unormowań prawnofinansowych. Uwzględniając ten kontekst, w opracowaniu skupiono się na dwóch podstawowych zagadnieniach, do których za­liczono funkcjonowanie funduszy w ramach budżetów j .s.t. (fundusz gospodarowania odpadami komunalnymi, fundusz sołecki, tzw. budżety obywatelskie) oraz statusu wie­loletniej prognozy finansowej jako podstawy realizowania czynności, czy wręcz funk­cjonowania nowopowstających j .s.t.
Local government units (j.s.t.) face in the practice of financial management with nu­merous problems. Currently, in addition to the otherwise obvious and objective short­ ages of financial resources, these are issues related to the interpretation of the applica­ble financial regulations. Considering this context, the study focused on two main is­sues, which included the operation of funds under the budgets j .s.t. (Fund municipal waste management, Budgets society) and the status of long-term financial forecasts as the basis for implementing activities, or even the functioning of emerging j .s.t.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: prof. dr hab. Joanna Salachna, Katedra Finansów Publicznych i Prawa Finansowego, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
E-mail: salachna@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5838
ISBN: 978-83-63839-44-4
ISSN: 2391-7806
Typ Dokumentu: Book chapter
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Książki/Rozdziały (WP)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons