REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5826
Tytuł: Źródła i poziom satysfakcji z pracy w instytucji administracji publicznej na przykładzie oddziału wojewódzkiego ZUS
Inne tytuły: Sources and levels of job satisfaction in public administration institutions: the case of provincial branch of ZUS
Autorzy: Niedzielski, Eugeniusz
Słowa kluczowe: administracja publiczna
satysfakcja z pracy
jakość usług
public administration
job satisfaction
service quality
Data wydania: 2017
Data dodania: 28-sie-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 2(86) 2017, s. 146-154
Abstrakt: W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących źródeł i poziomu satysfakcji z pracy oraz jej wpływu na zmotywowanie pracowników w kontekście utożsamiania się z celami organizacji oraz zadaniami pracowniczymi. Badania wykazały względnie wysoki poziom zadowolenia z pracy, który jest obniżany przez: niski poziom wynagrodzeń, brak uznania ze strony pracodawcy, niekorzystny wizerunek organizacji.
The paper presents the results of research on the sources and levels of job satisfaction and its impact on the motivation of employees in terms of their identification with their organisation's goals and staff tasks. Studies have shown a relatively high level of job a negative image of the organisation.
Afiliacja: Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
E-mail: koiz@uwm.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5826
DOI: 10.15290/ose.2017.02.86.10
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 2(86)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.