REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5824
Tytuł: Płeć jako determinanta wystąpienia jednej z konkurujących form wyjścia z bezrobocia
Inne tytuły: Gender as determinant of competing forms of leaving unemployment
Autorzy: Bieszk-Stolorz, Beata
Słowa kluczowe: analiza trwania
funkcja skumulowanej częstości
test Graya
bezrobocie
płeć
survival analysis
cumulative incidence function
Gray’s test
unemployment
gender
Data wydania: 2017
Data dodania: 28-sie-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 2(86) 2017, s. 119-132
Abstrakt: Celem artykułu jest analiza wpływu płci osoby bezrobotnej na prawdopodobieństwo wyrejestrowania z urzędu pracy z powodu podjęcia pracy, odmowy lub pozostałych przyczyn. Powody te stanowią różnego rodzaju zdarzenia konkurujące. W badaniu zastosowano metody analizy trwania, przydatne w przypadku występowania danych cenzurowanych. Do oceny ryzyk konkurujących wykorzystano funkcję skumulowanej częstości (CIF). Zbadaniu różnic we wpływie płci na prawdopodobieństwo wyrejestrowania za sprawą określonej przyczyny posłużył test Graya. W badaniu posłużono się danymi indywidualnych osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie.
The purpose of the paper is to analyse the impact of gender on the probability of an unemployed person deregistering from a Labour Office because of finding income-generating work, refusal to accept a job, or other causes. Different competing events might become reasons for such a turn of events. The study uses survival analysis methods, helpful in the case of censored data. The cumulative incidence function (CIF) is used to assess competing risks. Gray's test was applied to examine differences in the influence of gender on the probability of deregistration due to a specific cause. The study was based on data of individual jobseekers registered at the County Labour Office in Szczecin.
Afiliacja: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
E-mail: beatus@wneiz.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5824
DOI: 10.15290/ose.2017.02.86.08
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 2(86)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.